Lukning af nordjyske lægevagter: PLO mangler pli

Debat

Erik Høgh-Sørensen
Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland
Medlem af Forretningsudvalget i Region Nordjylland
 

DEBAT: Et politisk flertal i Region Nordjylland besluttede forleden at lukke fire lokale lægevagter og give PLO-læger lønforhøjelse for at arbejde mindre. Beslutningen er kritisabel, skriver Erik Høgh-Sørensen, regionsrådsmedlem i Nordjylland for DF.

De færreste holder naturligvis af at blive kaldt "grådige", men sådan fremstår De Praktiserende Lægers Organisation desværre under formand Christian Freitag og den lokale nordjyske repræsentant, Annemette Alstrup.

Kort fortalt betvivler ingen, at lægemangel er et reelt problem, og at et dalende antal PLO-vagtlæger har trukket et stort læs.

Men de er blevet betalt godt, og med den nye aftale i Nordjylland har de fået lønforhøjelse.

Det betyder, at en nordjysk vagtlæge fremover får mellem 10.000 og 25.000 kroner for otte timers arbejde, og hertil kommer selvfølgelig tillæg på eksempelvis over 20 kroner per kørt kilometer.

Grådigheden afspejles ved, at PLO under forhandlingerne kædede lønforhøjelsen sammen med et krav om, at Region Nordjylland skulle lukke lægevagter i Brønderslev, Brovst, Skagen og Farsø.

Ja, faktisk ville PLO også gerne have lukket i Hobro og Frederikshavn, hvorefter de virkelighedsfjerne politikere, der desværre kapitulerede, nu hævder at have opnået en god aftale!

I Farsø i Vesthimmerland prøvede Region Nordjylland længe at komme med kompromisløsninger, men dels afbrød PLO forhandlingerne efter forgodtbefindende, dels lukkede PLO egenhændigt lægevagten i Farsø per 1. december 2019.

Det var udtryk for hovmod, for hvis det lige siden 2017 hastede for PLO at få en aftale i hus, hvorfor var PLO så ene og alene om at sætte forhandlingerne i bero i foråret 2019?

Samtidig prøvede PLO angiveligt også at begrænse muligheden for, at regionale og private klinikker kunne indgå i den nye aftale. Var hensigten mon for at begrænse udbuddet af vagtlæger? Og hvorfor overvejede PLO ikke i langt højere grad at bevare servicen i landområderne ved at arbejde for opgaveglidning fra PLO til kompetente sygeplejersker?

I PLO-lægers praksisser ser man ofte sygeplejersker arbejde, så denne opgaveglidning er allerede i dag en del af virkeligheden. Man fornemmer, at også her spiller pengeaspektet ind.

Alt dette vækker ikke just min beundring for PLO. Jeg skal i al skynding nævne, at min baggrund er i det private erhvervsliv (Mærsk), og at jeg er uskyldig i Folketingets årtilange uddannelses-fadæse, som er årsag til lægemanglen.

Nu påstår Christian Freitag, at Region Nordjyllands nye aftale er god. Måske skulle han besøge virkeligheden og tale lidt med de flere end 4000 nordjyder, som på lidt over 24 timer underskrev protest-erklæringer?

Freitag har i et tweet oplyst, at han gerne tager denne debat i fuld åbenhed og offentlighed med mig.

Det tilbud tog jeg omgående imod. Jeg har dog ikke hørt fra ham siden, så jeg har fortsat den holdning, at PLO mangler pli.

 

Like eller del denne artikel