"I 2019 meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at Sundhedsplatformen er sikker, hvis bare lægerne får tid og it-støtte nok. Vores undersøgelse viser, at de ikke får nogle af delene. Det kan hverken patienter, læger eller politikere være tjent med”, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Ny undersøgelse: Læger får ingen eller mangelfuld oplæring i Sundhedsplatformen

45 procent af overlægerne i Region Sjælland har slet ikke har fået oplæring i Sundhedsplatformen. Det fremgår af en ny undersøgelse blandt overlægerne i Region Sjælland, som Overlægeforeningen har gennemført.

Undersøgelsen viser, at overlægerne synes, at det på stort set alle parametre er blevet dårligere, siden Sundhedsplatformen blev indført i Region Sjælland i november 2017. Før den tid havde de et velfungerende it-system.

Syv ud ti overlæger i regionen angiver, at de har fået mindre kontakt med patienterne, efter Sundhedsplatformen blev implementeret. Otte ud af ti mener, at medicinhåndteringen er blevet dårligere. Og syv ud af ti får ikke tilstrækkelig oplæring i it-systemet.

”Det største problem er, at Sundhedsplatformen er enormt tidskrævende, og at medicinmodulet er livsfarligt uoverskueligt. Det virker simpelthen ikke pålideligt, og man har intet overblik, skriver en overlæge i undersøgelsen om Sundhedsplatformen. Og lægen er ikke alene med sin bekymring. I undersøgelsen blandt overlæger i Region Sjælland svarer:

  • 81 procent at kvaliteten af medicinhåndtering er blevet dårligere eller meget dårligere
  • 70 procent at de har fået mindre kontakt med patienterne
  • 45 procent at de slet ikke har fået oplæring i Sundhedsplatformen, og
  • 30 procent at oplæring og supervision er utilstrækkelig

”Det er dybt bekymrende, at overlægerne stadig fortæller om problemer med håndtering af medicin og om faldende kvalitet og kontakt med patienterne. I 2019 meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed, at Sundhedsplatformen er sikker, hvis bare lægerne får tid og it-støtte nok. Vores undersøgelse viser, at de ikke får nogle af delene. Det kan hverken patienter, læger eller politikere være tjent med”, siger Overlægeforeningens formand, Lisbeth Lintz.

Hun har før anbefalet at lave en grundig analyse af, hvad det kræver at få Sundhedsplatformen til at fungere eller erstatte den med et andet system. Det anbefaler hun stadig. Nu haster det bare, fordi kontrakten med leverandøren snart skal fornyes.

”Skal tilliden til systemet genoprettes, skal der mere end lappeløsninger til. Derfor har Overlægeforeningen opfordret regionen til at sætte en analyse i gang, der ser på hele Sundhedsplatformen: Hvad skal der til for at få den til at fungere? Hvad vil det koste? Og hvad vil det koste af tid og penge, hvis den bedste løsning viser sig at være at flytte til en anden platform?”

Lisbeth Lintz anerkender, at Region Sjælland har sat gang i forskellige udviklingsprojekter, og at der er fremgang at spore i Overlægeforeningens undersøgelse, hvis man sammenligner tallene fra 2018 med dem fra 2019. Men fremgangen er for lille og for sporadisk. 13 ud af 13 opgaver tager stadig længere tid for overlægerne at løse i dag i forhold til før Sundhedsplatformen. Og for 12 ud af 13 opgaver, fortæller flere overlæger, at de i dag selv løser opgaver, som andre faggrupper løste før.

”Overlægerne får flere og flere opgaver, som hver især tager længere tid. Det frustrerer lægen, som jo har valgt jobbet for at gøre en forskel for patienterne og ikke for at sidde ved en computer. Det går ud over patienterne, der ser mindre til lægen. Og det burde være helt uacceptabelt for Region Sjælland, der i forvejen mangler de speciallæger, som har ansvaret for at sikre patienterne den rette diagnose og behandling”, siger Lisbeth Lintz og fortsætter:

”Jeg frygter, at vi kan komme til at stå med en ny offentlig it-skandale, hvis vi ikke får en grundig analyse. Regionen risikerer at kaste gode penge efter dårlige, mens medarbejdernes tilfredshed daler, og rekrutteringsproblemerne vokser. Uanset om analysen viser vejen til en velfungerende Sundhedsplatform eller et andet it-system, så haster det med at sætte arbejdet i gang. Mens vi venter på en løsning, er det lægerne og patienterne, der betaler den prisen”.

 

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel