"Jeg er ked af, at nogle borgere i fremtiden får længere til lægevagten, men vi sikrer med aftalen en mere lige adgang til videre undersøgelse på et af vores akutmodtagelser," siger Ulla Astman.

Region Nordjylland lukker lægevagter

Borgere i tusindvis har underskrevet protester mod planerne, men lige meget hjalp det: Fra 1. marts er det slut med vagtlæger i Farsø, Brovst og Skagen. Samtidig bliver konsultationen i Brønderslev, som siden 2017 har været midlertidigt lukket, permanent lukket.

Det vedtog et flertal i regionsrådet tirsdag på et lukket møde, og i dag inviterer regionsformand Ulla Astman pressen til at være med, når hun sammen med formanden for de nordjyske praktiserede læger, Annemette Alstrup, underskriver den nye aftale for lægevagten.

"Vi arbejder i dag under en vagtaftale fra 2007, hvor vi var ca. 70 flere praktiserende læger til arbejdet, end vi er nu, og derfor måtte der ske en tilpasning," siger Annemette Alstrup, som i en pressemeddelelse anfører, at aftalen ”fremtidssikrer en lægevagt i Region Nordjylland på et fagligt højt niveau”.

Med den nye aftale mellem Region Nordjylland og PLO er det planen at give nordjyderne et mere ensartet tilbud, hvor der skabes bedre sammenhæng i patientforløbet. Det sker ved, at konsultationsstederne i fremtiden er placeret i forlængelse af akutmodtagelserne i Aalborg, Hjørring og Thisted og ved akutmodtageafsnittet i Hobro. Der vil også være lægevagt på sygehuset i Frederikshavn, da der her er mange patienter, og Læsø bevarer det nuværende tilbud i regionsklinikken.

Der vil stadig være kørende lægevagt ud til borgere i Farsø, Brovst, Brønderslev og Skagen, lige som der er i dag, og der indføres et pilotprojekt om videokonsultation ved lægevagten i Aalborg, så nogle borgere fra byerne får mulighed for at blive konsulteret over video fra eget hjem.

Men politikerne skal nu til at drøfte yderligere kompenserende tiltag i Farsø, Brovst, Brønderslev og Skagen med henblik på budgetforhandlingerne for 2021. Det vil ske i Akut- og Praksisudvalget og i dialog med de berørte kommuner.

"Jeg er ked af, at nogle borgere i fremtiden får længere til lægevagten, men vi sikrer med aftalen en mere lige adgang til videre undersøgelse på et af vores akutmodtagelser, og jeg mener også, at vi nu får et mere ensartet tilbud med nye muligheder for videokonsultation. Og så er jeg glad for, at vi bevarer lægevagten i de store byer med akutmodtagelse samt i Hobro og Frederikshavn, og at der fortsat vil være kørende lægevagt ud til borgerne i Farsø, Brovst og Skagen," siger Ulla Astman.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os