Medicinrådet indfører to ændringer i sin sagsbehandling

Der sker nu to ændringer i Medicinrådets arbejdsproces som følge af, at Danske Regioner har besluttet, at Medicinrådet skal lave de sundhedsøkonomiske analyser, der ligger til grund for rådets anbefalinger. Tidligere lå den opgave hos regionernes indkøbsorganisation Amgros.

Fra 1. marts 2020 vil rådet særskilt skulle tage stilling til og godkende den sundhedsøkonomiske model, der bruges i rådets senere samlede vurdering af et lægemiddel, samt til de antagelser, som er bygget ind i modellen. Drøftelsen og godkendelsen vil ske samtidig med, at rådet godkender fagudvalgets rapport om lægemidlets værdi. Den endelige sundhedsøkonomiske afrapportering, som indeholder de forhandlede, fortrolige priser, vil, som i dag, blive forelagt rådet i forbindelse med beslutning om anbefaling. 

Samtidig vil der også ske en præcisering i forhold til fastsættelse af dag 0. Det er den dato, hvor Medicinrådets formelle sagsbehandlingstid starter. For alle lægemidler vil dag 0 fremover være den dag, Medicinrådet har modtaget den kliniske ansøgning og den sundhedsøkonomiske ansøgning fra lægemiddelvirksomheden. Begge ansøgninger skal være godkendt af Medicinrådet, før dag 0 starter.

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel