Lene Ottesen.

Patientforening uforstående overfor afvisning af immunterapi

Medicinrådet anbefaler ikke den første EU-godkendte immunterapi Libtayo (cemiplimab) til hudkræft lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom.

Beslutningen blev truffet på et møde i rådet onsdag den 22. januar.

Baggrunden for afvisningen er, at Medicinrådet vurderer, der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostninger forbundet ved behandling Libtayo, som er en såkaldt PD1-hæmmer.

Medicinrådet finder, at den samlede værdi af behandling med Libtayo til voksne patienter sammenlignet med kemoterapi (platin- eller taxanbaseret kombinationsbehandling) ikke kan kategoriseres jf. Medicinrådets metoder (evidens kan ikke vurderes). Medicinrådet forventer dog, at effekten af Libtayo samlet set er bedre end ved behandling med kemoterapi, og vurderer samtidig, at sikkerhedsprofilen ikke er dårligere end kemoterapi.

"Med Medicinrådets  forventning om, at effekten af cemiplimab samlet set er bedre end nuværende behandling med kemoterapi, og  at den yderligere  vurdering at sikkerhedsprofilen ved cemiplimab ikke er dårligere end kemoterapi, er vi uforstående overfor Medicinrådets konklusion," siger Lene Ottesen, formand for Patientforeningen Modermærkekræft.

Planocellulært karcinom (pladecellekræft) er en af de to hovedtyper af almindelig hudkræft. Avanceret kutant planocellulært karcinom (aCSCC) defineres som enten lokoregional sygdom (laCSCC) eller fjernmetastaserende sygdom (mCSCC), der ikke kan opereres eller strålebehandles. Avanceret CSCC forekommer ofte i hoved-hals-regionen, hvor kirurgisk behandling kan resultere i markante både funktionelle og kosmetiske gener. Medianalderen estimeres at være 78 år.

Frem til nu er der ingen godkendt standardbehandling til patienter med aCSCC. Ved behandling med kemoterapi har det primært været behandling med platin- eller taxanbaseret kombinationsbehandling. Fagudvalget vurderer, at cirka 30-35 patienter diagnosticeres med aCSCC per år. Heraf vil cirka 20-25 patienter være kandidater til immunterapi eller kemoterapi, ligeligt fordelt imellem laCSCC og mCSCC.

 
Like eller del denne artikel