Småøerne Endelave og Tunø får hjælp fra praksislæger

Fra 1. maj åbner Lægerne i Sunds konsultation på Endelave og Lægerne i Solbjerg åbner konsultation på Tunø. De to små øer ligger vest for Samsø og er en del af Region Midtjylland.

På Endelave skal Lægerne i Sunds holde åbent i konsultationen to dage om ugen, mens Lægerne i Solbjerg skal holde åbent en dag om ugen på Tunø. Lægetilbuddet er både for øens beboere og for besøgende.

"Med aftalen er det lykkedes at sikre, at beboerne på begge øer kan vælge en læge, de kan møde i konsultationen, hvor de bor. Det har været vores og ø-boernes mål, og jeg er rigtig glad for, at det lykkedes," siger Annette Roed, formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Repræsentanter fra begge øer, Region Midtjylland og kommunerne Horsens og Odder har sammen udstukket rammerne for begge lægetilbud. Udover konsultation på øerne skal lægerne tilbyde hjælp via telefon, e-mail og videokonsultationer.

Lægehusets årlige sommerudflugt går i år til Tunø, så alle ansatte får lejlighed til at se øen og møde beboerne.

På Endelave har Alles Lægehus drevet udbudsklinik for regionen i fire år med læge Lis Frederiksen tilknyttet. Hun fortsætter hos Lægerne i Sunds.

Aftalerne med begge lægehuse er indgået uden tidsbegrænsning, hvilket ifølge sundhedsloven kun er muligt, når praksis ejes af en eller flere praktiserende læger.

I fire uger i juli skal lægehusene stille med en sommerlæge, der er på øen døgnet rundt. Sommerlægen skal aflaste den kommunalt ansatte ø-sygeplejerske, der er på begge øer, og behandle skader og akut sygdom hos borgere og turister.

På Endelave deler lægerne Dorthe Hagensen og Agnes Jørgensen opgaven som sommerlæge, hvor de hver bor og arbejder på øen to uger i juli. På Tunø er den foreløbige plan at alle fire Solbjerg-læger deles om sommerugerne.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os