Sundhedspolitisk Tidsskrift

Slimhinden i næse og lunger får forskellige speciallæger til at arbejde sammen

På Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologiske Klinik er der etableret et frugtbart samarbejde med lungemedicinere baseret på konceptet - Unified Airways - hvor specialister inden for øre-næse-hals- og lungemedicin arbejder sammen om patienter med inflammation i luftvejene.

Det har fungeret så godt, at resultaterne for nylig blev omtalt i det lægevidenskabelige tidsskrift The Lancet. 

Når man kigger på slimhinden i næse/bihuler under et mikroskop, ligner det meget det, man ser, når slimhinden fra lungerne mikroskoperes. Slimhinderne består af samme væv og celler, og der foregår stort set de samme kaskader af betændelsesreaktioner i slimhinden i næse og lunger. Derfor har man på Rigshospitalets Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret taget teten og kørt et samarbejdsprojekt med lungespecialister i det koncept, der kaldes Unified Airways.

”Hvis man er syg i sine nedre luftveje, ved vi, at der også kan være risiko for, at man bliver syg i sine øvre luftveje – og omvendt, hvis man er syg i de øvre luftveje, er der stor risiko for, at patienten også er syg i de nedre luftveje. Hvis vi snakker om astma og samtidigt kigger på næsepolypper, kan vi altså se, at det stort set er det samme, der foregår i de øvre luftveje nemlig type 2 inflammation, som meget ligner det, der foregår i lungerne. Så er man lidt vovet, kan man sige, at det i virkeligheden er den samme sygdom, som viser sig på hver sin måde i næse, i bihuler og i lunger,” lyder det fra Christian von Buchwald, professor i øre-næse-halskirurgi samt overlæge dr.med. ved Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik, HovedOrtoCentret Rigshospitalet.

Stor andel næsepolyppatienter lider også af astma 

På Rigshospitalet kan man blandt andet blive opereret for næsepolypper, og som et helt nyt tiltag er særligt udvalgte patienter også blevet undersøgt af en lungespecialist inden operationen for at undersøge, om de samtidigt lider af astma. 

I et nyligt studie af øvre og nedre luftveje foretaget af professor Christian von Buchwald og professor Vibeke Backer, viste det sig, at to tredjedele af de patienter, der blev henvist til Rigshospitalet for at blive opereret for næsepolypper også havde astma – og mens halvdelen af de to tredjedele godt vidste det og var i behandling for astma, vidste den sidste halvdel ikke, at de også led af astma. Så de kom i behandling for astma.

Ifølge professor von Buchwald ved patienterne ikke nødvendigvis, om de har svært ved at få vejret på grund af problematikker i næsen eller i lungerne.

”Patienten føler, at han eller hun ikke kan få ordentlig luft, når vejret må trækkes igennem munden, fordi næsen er stoppet med polypper. Det føles bare forkert, og som om man ikke kan få luft, når man ”halser”. Men nu kan vi ikke bare lindre vores patienter i deres næsepolypper, vi kan også starte dem op i en astmabehandling, som de også får det bedre af. Og det er netop ud fra konceptet Unified Airways,” pointerer Christian von Buchwald.

Drømmer om fast samarbejde

Indtil videre har samarbejdet mellem lunge- og øre-næse-halsspecialister fungeret for få og udvalgte patienter, men von Buchwald drømmer om et mere etableret makkerskab. 

”Det, vi er interesseret i på sigt, er inspireret af førende internationale hospitaler, som er lidt længere fremme, end vi er. Her har man faste planlagte dage, målrettet de svære tilfælde med både næsepolypper og astma. På de dage bliver patienten tilset af både en lungelæge og en øre-næse-halslæge, således at både de øvre og nedre luftveje bliver tilset ved samme ambulante besøg af de to dygtige eksperter,” understreger specialisten og peger på, at det er vigtigt at få denne svært sygdomsramte patientgruppe undersøgt både på højeste niveau indenfor næse-bihulesygdomme og på højeste niveau inden for lungemedicin. 

”Det er også ved vores fælles samarbejde, at vi har påvist den klare sammenhæng mellem øvre og nedre luftveje,” slår professoren fast og fortæller, at flere af hans kolleger mener, at den sidste tredjedel, som endnu ikke har astma, er i stor risiko for at få det med tiden.

”De mener, at patienterne risikerer at få astma sidenhen, fordi de er disponeret for sygdommen. Hvilket kan skyldes, at næsepolypper og astma har en fælles katalysator, der først springer ud det ene sted og så det andet - og hos nogen får man først astma og siden næsepolypper, og hos andre er det den anden vej omkring,” fremhæver von Buchwald. 

Praktiserende læger skal kende til Unified Airways

Netop fordi de to sygdomme har et slægtskab, kan symptomerne måske overses enten i de øvre eller i de nedre luftveje – særligt i de lidt lettere tilfælde. 

”De sværeste af dem bliver sendt videre til specialisterne, men de lettere tilfælde skal hverken have biologisk medicin eller undersøgelser hos både den ene og den anden specialist. Derfor kan jeg godt forestille mig, at nogle patienter måske kan blive overset hos den praktiserende læge – så det er vigtigt at gøre opmærksom på, at sygdommene kan overlappe hinanden,” påpeger Christian von Buchwald, som minder om, at det altid er vigtigt at undersøge såvel de øvre som de nedre luftveje, hvis der er problemer i luftvejene – det vil sige, at for øre-næse-halslæger også at tænke på en samtidig astma, selv om den mest nærliggende diagnose alene er næsepolypper.

”De praktiserende læger kan også med fordel være opmærksomme på konceptet Unified Airways, i den forstand, at hvis de har patienter, hvor slimhinden i næse-bihulen hæver op, hvis der er meget sekretion og ingen lugtesans, skal de tænke, at det kan skyldes irritationstilstand i næse-bihuler, men at der måske også er irritation i lungerne,” forklarer professoren og understreger, at det er vigtigt, at lægerne er opmærksomme på begge dele og spørger patienterne, om de har svært ved at få vejret en gang imellem. Desuden lægger professoren stor vægt på, at lægerne også får lyttet på lungerne og endnu vigtigere husker at få målt lungefunktionen for på den måde at opspore såvel øvre som nedre luftvejssygdomme tidligt, så patienterne ikke skal drive rundt i sundhedssystemet i flere år, uden en eventuelt astma bliver opdaget.

Blandt andet derfor arbejder specialisterne også på et fælles spørgeskema – et quality of life-spørgeskema til patienterne, som bliver et fælles udgangspunkt, uanset om patienten besøger lungemedicineren eller øre-næse-halslægen. 

”På den måde får vi mulighed for at sætte lys på sygdommenes forskellige gener, for det er jo ikke sådan, at hvis patienten fejler det ene, fejler han ikke andet - patienterne fejler tit noget begge steder, derfor forsøger vi at samle det hele lidt bedre. Det er en stort fremskridt i behandlingen af patienter med inflammatoriske lidelser i luftvejene under konceptet Unified Airways,” siger professor Buchwald.

Like eller del denne artikel