Astrid Baumann mener ikke, at man kan rykke markant ved ’anti-Vaxx’ernes’ ofte helt fastlåste holdning og opfattelse, som ikke er bygget på evidens – men at man i stedet primært bør koncentrere indsatsen om den gruppe – dem, som bliver grebet af folkestemningen.

Læge: Praktiserende læger har en særlig rolle at spille i forhold til forældres vaccine-skepsis

Der findes en gruppe af socialt udsatte, som glemmer at få vaccineret deres børn. Der findes også en hård kerne af såkaldte anti-Vaxx’ere, som altid siger nej. Men midt imellem dem er der en gruppe af fravælgere, som man bør fokusere særligt på, mener en forskningsmedarbejder med særligt indblik i vaccine-skepsis. Og de praktiserende læger har en særlig rolle at spille: Gennem øget tillid, kan de være med til at øge vaccine-tilslutningen.

Af Det Danske Sundhedsregister kan man se, at det går den rigtige vej med tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet i Danmark – og det er blandt andet på grund af en særlig ihærdig indsats fra Sundhedsstyrelsen, fortæller læge og forskningsmedarbejder ved Afdelingen for Folkeundersøgelser på Aarhus Universitet, Astrid Baumann.

Der er dog stadig forældre, som er skeptiske overfor vaccinationers effekt og bange for mulige bivirkninger. Her er det væsentligt at skelne mellem de forskellige grupper af borgere, som vælger vaccinationer fra på deres børns vegne, pointerer hun:

”Der er den gruppe borgere, som ikke kan lade deres børn vaccinere, fordi de er immunsupprimerede af en eller anden årsag. Og så er der en gruppe af socialt udsatte borgere, som ikke bliver vaccineret, og som man i øvrigt i sundhedsvæsenet taber på flere parametre. Tilsammen udgør de to grupper en mindre del af fravælgerne. Så er der de klassiske ’anti-Vaxx’ere’ – det er dem, der altid siger nej og nej til det hele. De bevæger sig som regel i lukkede fora på eksempelvis internettet og har en helt særlig retorik. Den sidste gruppe er dem, som bliver grebet af ’folkestemningen’ efter mediedebatter i forbindelse med introduktion af nye vacciner. De ser tiden lidt an og får derfor ikke nødvendigvis vaccineret deres børn,” fortæller hun.

Den praktiserende læge har en særlig rolle at spille

Astrid Baumann mener ikke, at man kan rykke markant ved ’anti-Vaxx’ernes’ ofte helt fastlåste holdning og opfattelse, som ikke er bygget på evidens – men at man i stedet primært bør koncentrere indsatsen om gruppen, som bliver grebet af folkestemningen og ser tiden an, mener hun:

”Det er netop i den gruppe, man ser det store fravalg, og det er her, at man vil være i stand til at rykke ved deres holdning ved at sætte ind på flere forskellige parametre. De er skeptiske, men åbne overfor argumenter og evidens. Hvis de praktiserende læger samtidigt vinder deres tillid, så kan vaccinationsdækningen øges derved.”

Netop den praktiserende læge mener Astrid Baumann har en særlig væsentlig rolle at spille i forhold til de forældre, som tvivler eller er skeptiske:

”Nogle praksis har indført en sms-service til de forældre, som glemmer eller undlader at få deres børn vaccineret, og man har tidligere set, at den ’nudging’, som udgår fra de praktiserende læger, kan have en stor effekt i forhold til vaccinationer. De forældre, som udviser stor tillid overfor deres praktiserende læge, ender som oftest med at lade deres børn vaccinere. ”

Man bør tage tumulten i opløbet

I Island har man valgt at inkludere skoldkoppevaccination i børnevaccinationsprogrammet fra den 1. januar 2020. Vælger man på sigt at gøre det samme i Danmark, mener Astrid Baumann, at man bør tage ’tumulten’ i opløbet. Det gælder i øvrigt enhver ny vaccine, som man ønsker at indføre, pointerer hun:

”Eksempelvis indførslen af HPV-vaccinen skabte en reel mediestorm, som i sig selv skabte en del skepsis og fravalg. Det bør man forsøge at undgå i fremtiden ved proaktivt at oplyse befolkningen om, hvorfor en skoldkoppe-vaccination kan være vigtig og nyttig at indføre. Herved kan man givetvis undgå en del af den skepsis, som ikke er funderet på evidens.”

Hvis man specifikt ønsker at indføre en skoldkoppe-vaccination, mener Astrid Baumann, at det kan blive vanskeligt at få forældre til at se værdien af denne:

”Generelt ser vi, at en begrundelse til fravalg af vaccination er, at man ikke kan se fordelen ved at lade sit barn vaccinere. Mange forældre har selv haft skoldkopper og kun ganske få af dem har fået varige mén. Den primære årsag til at give en skoldkoppe-vaccination ville være at forhindre udvikling af helvedesild (smertefuldt udslæt der skyldes skoldkoppevirus , red.), og umiddelbart vurderer jeg, at mange ikke ser det som en håndgribelig trussel sammenholdt med eventuelle vaccinations-bivirkninger. Muligvis vil forældrene i udgangspunkt betragte vaccinen som nyttesløs.”

 

FAKTA

Vaccinations-tilslutning i Danmark – et hurtigt overblik

Statens Serum Institut er ansvarlig for at drive den elektroniske registrering af oplysninger om borgernes vaccinationer og de oplysninger, som knytter sig til hver enkelt af os. Det er ud fra det register, at man i Danmark blandt andet overvåger og vurderer den generelle vaccinationstilslutning.

I Det Danske Vaccinationsregister, hvor data opdateres cirka hver anden uge, kan man eksempelvis få et overblik over vaccinationstilslutningen til børnevaccinationsprogrammet.

 

 

Tags: vaccination

Like eller del denne artikel