"Vi tror, det kan give færre genindlæggelser, hvis de studerende følger med ud i hjemmet og sikre en god overgang i forhold til, at en ny sygeplejerske fra hjemkommunen skal træde til," siger Randi Brinckmann.

Sygeplejerske-studerende skal bemande en hel medicinsk afdeling

Landets sygeplejerskeuddannelser kan se frem til et løft på 44,2 millioner kroner målrettet overgangen mellem teori og praksis. 

Københavns Professionshøjskole kan som landets største sygeplejerskeuddannelse råde over ca. en tredjedel af beløbet. Det glæder Randi Brinckmann, som er dekan for det sundhedsfaglige fakultet ved Københavns Professionshøjskole.

“Det betyder utrolig meget for vores sygeplejerskestuderende, at de får en god overgang til praktikken. De kan ikke læse sig til at lægge et venekateder eller håndtere en akut situation. Det kræver øvelse, og de ekstra midler fra ministeriet giver os nye og bedre muligheder for at støtte de studerende”, siger Randi Brinckmann.

Københavns Professionshøjskole og Nordsjællands Hospital arbejder helt konkret på at etablere et såkaldt uddannelseshospital, så de sygeplejerskestuderende bliver bedre rustet til deres første rigtige job og forstår sammenhængen i det enkelte patientforløb.

Planen er at lade en medicinsk afdeling med 16 sengepladser på hospitalet i Frederikssund være bemandet med studerende på sygeplejerske-uddannelsen. Superviseret af uddannede sygeplejersker skal de indgå i vagtskemaet på af afdelingen. De skal også følge udskrevne patienter, når de skal tilbage i eget hjem, så de på den måde får et indblik i sammenhængende patientforløb.

"Vi tror, det kan give færre genindlæggelser, hvis de studerende følger med ud i hjemmet og sikre en god overgang i forhold til, at en ny sygeplejerske fra hjemkommunen skal træde til," siger Randi Brinckmann til Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Hospitals direktør Bente Ourø Rørth har peget på, at hospitalet i Frederikssund vil være en god ramme for projektet, som i første omgang er et eksperiment. Men går det godt, er det ambitionen at udbrede projektet til større dele af sygeplejerske-uddannelsen.

 

Like eller del denne artikel