Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hver tredje kvinde i sundhedssektoren er udsat for vold eller trusler

Ansatte i sundhedssektoren er markant overrepræsenterede, når det kommer til vold og trusler på arbejdspladsen, viser ny rapport. Specielt er kvinder i sundhedssektoren meget udsat.

33,7 procent af kvindelige ansatte i sundhedssektoren svarer, at de har været udsat for fysisk vold eller trusler om vold inden for et år, viser ny rapport fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. For mænd er tallet 24,6 procent eller knap hver fjerde ansatte i sundhedssektoren.

At der er så stor forskel på kvinder og mænd i udsatheden, skyldes formentlig forskellen i kvinder og mænds jobfunktion, siger Lars Højsgaard Andersen til Information. Han er hovedforfatter bag undersøgelsen og seniorforsker ved Rockwool Fonden.

»Selv inden for sundhedssektoren kan der jo godt være en forskel, sådan at mænd i højere grad er læger, mens kvinder i højere grad er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og dermed oftere i mere direkte kontakt med borgere og patienten,« siger Lars Højsgaard Andersen til Information.

I visse andre sektorer er kønsforskellen anderledes. Hos politi, fængselsfunktionærer og vagtværn, som forskerne bag studiet betegner som ’andre højrisikojobs’- men også hos eksempelvis skolelærere og pædagoger, er mænd mere udsatte end kvinder.

I sundhedssektoren er 23 procent af lægerne, 28 procent af sygeplejerskerne og 42 procent af SOSU-assistenterne udsat. I ’andre højrisikojobs’ gælder det for 27 procent af skolelærerne, lidt over 60 procent af såvel politibetjente som fængselsfunktionærer og helt op til 82 procent af de billetkontrollører, der har deltaget i undersøgelsen.

Det er ikke acceptabelt, at udsatheden i sundhedssektoren er så høj. Det mener social- og sundhedssektorformand i fagforeningen FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

»Det er skræmmende højt, og det er frygteligt, at vores medlemmer skal være udsat for vold og trusler. Om det helt kan undgås, ved jeg ikke, for vores medlemmer arbejder med de borgere, der har det allersværest i samfundet, så risikoen vil trods alt være højere i vores fag. Men det betyder ikke, at vi skal acceptere det,« siger han til Information.

For de fleste er hverdagen på jobbet dog fredelig. Omfanget af vold og trusler om vold på arbejdspladsen er væsentlig lavere i jobtyper, der ikke falder inden for sundhedssektoren eller ’andre højrisikojobs’. Niveauet i de andre sektorer er under fem procent for både kvinder og mænd.

Den nye undersøgelse er baseret på 77.388 besvarelser på en spørgeskemaundersøgelse, der blev sendt ud til 167.422 tilfældige lønmodtagere i alderen 16-64. I sundhedssektoren er 15.725 blevet spurgt, og 9.246 personer har svaret.

Tags: trusler, vold

Del artikler