Analyse: Uligheden i sundhed på landet er stor

Der er store forskelle i sundhedstilstanden mellem socialt stærke og socialt svage landdistrikter. Men andelen af mennesker med svær ensomhed og depression er den samme. Det viser ny analyse.

Rige og fattige på landet er lige ensomme og deprimerede, til gengæld har de rige markant mindre risiko for et liv med røg, for meget alkohol og for lidt motion, viser analysen, som kommer fra forsknings- og konsulenthuset Defactum i Region Midtjylland.

Hvert fjerde år spørges mere end 50.000 midtjyder om deres sundhed og trivsel i Region Midtjyllands sundhedsprofil "Hvordan har du det?", og det er den spørgeskemaundersøgelse, som Defactum i samarbejde med Landdistrikternes Fællesråd har analyseret.

Den nye analyse viser, at der i de dårligst stillede landområder er hele 29 procent daglige rygere, mens der kun er ni procent blandt de socialt stærkeste landområder. Samlet er den fysiske sundhed langt dårligere i de socialt svage landdistrikter end i de socialt stærke landdistrikter.

"Generelt er der en stor del af befolkningen i de dårligst stillede områder på landet, der har en usund levevis. Eksempelvis ryger næsten hver fjerde og hver ottende lever med et højrisikoforbrug af alkohol. Forekomsten er en halv gang større end i de stærkeste områder," fortæller forsker Jes Bak Sørensen, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Den nye analyse af landdistrikterne viser også, at de dårligst stillede i højere grad spiser usundt og er svært overvægtige. Der er ganske enkelt ingen sundhedsparametre, hvor borgerne i de socialt svage landdistrikter har bedre sundhed end borgerne i de socialt stærke landdistrikter.

"De største udfordringer på landet er i forskellen mellem de socialt stærke og svage landdistrikter, hvor mange er uden arbejde, har et lavt uddannelsesniveau og en lav indkomst. De har derfor også behov for målrettede indsatser," siger Jes Bak Sørensen og peger på, at lokalt forankrede sundhedsindsatser i de tyndt befolkede områder kan gøre en forskel. Sammen med strukturelle tiltag som eksempelvis regeringens nye tobaksaftale.

Overordnet er sundhedsvanerne kun lidt dårligere på landet end i byerne. Der er dog flere, der ryger, spiser usundt og er svært overvægtige. Omvendt er den mentale sundhed lidt bedre på landet. Og der langt færre forskelle mellem top og bund:

"På baggrund af den haltende fysik i de dårligst stillede områder på landet, så er det lidt overraskende, at der ikke er forskel i depression og svær ensomhed. Der er dog flere med et højt stressniveau end i de socialt stærke landdistrikter," siger Jes Bak Sørensen.

Tags: ulighed

Like eller del denne artikel