Medicinrådet med de to formænd, Jørgen Schøler Kristensen (t.v.) og Steen Werner Hansen, i spidsen bliver nu endnu større og får flere opgaver.

Medicinrådet skal nu selv regne på økonomien i nye lægemidler

Det er nu Medicinrådet, der skal foretage de sundhedsøkonomiske analyser, der bliver brugt som grundlag for Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler.

I går fik Medicinrådet fem nye medarbejdere. De nye medarbejdere er sundhedsøkonomer og har indtil udgangen af 2019 været ansat hos regionernes indkøbsorganisation Amgros. Men 1. januar overtog Medicinrådet Amgros´opgave med at lave sundhedsøkonomiske analyser forud for rådets vurdering af nye lægemidler.

De nye medarbejdere bliver en del af Medicinrådets sekretariat, som tæller 48 medarbejdere.

Medicinrådet får sin nye opgave, efter at Danske Regioners bestyrelse på sit møde i november besluttede, at Medicinrådet fra oktober 2020 kan bruge kvalitetsjusteret leveår – den såkaldte QALY-metode – i vurderingen af nye lægemidler. 

Hidtil har den økonomiske del af vurderingen af et nyt lægemiddel og den sundhedsvidenskabelige været adskilt. Amgros foretog de sundhedsøkonomiske analyser og Medicinrådet de sundhedsvidenskabelige. Men med Danske Regioners beslutning om at indføre QALY i Medicinrådets arbejde er de to dele af vurderingen blevet koblet sammen hos Medicinrådet.

I de kommende måneder vil Medicinrådet ansætte yderligere medarbejdere til at varetage de nye opgaver. 22. november søgte Medicinrådet således en-to sundhedsøkonomer. 

Det er fortsat Amgros, der forhandler priser på nye lægemidler med lægemiddelvirksomhederne.

 

 

FAKTA: Hvad er QALY?

  • QALY er en forkortelse for qality-adjusted life year eller kvalitetsjusteret leveår.
  • Metoden bruges i sundhedsøkonomiske evalueringer til at vurdere værdien af ​​eksempelvis behandling med nye lægemidler.
  • QALY kombinerer livskvalitet og forventet ekstra levetid ved en behandling, som lægges sammen til en samlet talværdi. Således måler QALY både vundne leveår og den forbedrede livskvalitet ved en given behandling.
  • QALY angiver en værdi mellem 1 og 0, hvor 1 er perfekt helbred, og 0 er død.
  • QALY giver mulighed for at sammenligne behandlinger på tværs af sygdomsområder.

Kilde: Medicinrådet

Like eller del denne artikel