"Jeg forstår slet ikke, at regionerne skal tage ansvaret for fejl, som ikke er begået af regionerne egne ansatte,” siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen.

Regioner: Vi vil ikke betale for privatansatte lægers fejl

Regionerne kan fremover hænge på regningen, hvis læger, sygeplejersker eller fysioterapeuter ansat i private virksomheder begår fejl. Det er konsekvensen af et lovforslag fra regeringen, der har været i høring, om ændrede regler for patienterstatning.

Danske Regioners formand, Bent Hansen (S), kalder forslaget for "uansvarlig omgang med skatteborgernes penge".

”En læge ansat af en privat virksomhed bør selvfølgelig dækkes ind af en privattegnet forsikring. Jeg forstår slet ikke, at regionerne skal tage ansvaret for fejl, som ikke er begået af regionerne egne ansatte,” siger formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, i en pressemeddelelse.

"Erstatninger for skader begået i privat regi bør ikke betales af regionerne og dermed af skatteborgerne. Erstatningerne kan blive voldsomt store: En fejlbehandlet fodboldspiller eller ingeniør, der mister førligheden, kan nemlig have meget på spil rent økonomisk, hvis en privatansat fysioterapeut eller læge påfører ham en skade," pointerer Bent Hansen.

Som reglerne er nu, er det regionerne, der betaler, hvis en patient bliver tilkendt erstatning efter eksempelvis en fejloperation på et offentligt sygehus. Men lovforslaget går et skridt videre og udvider regionernes erstatningsansvar til også at omfatte fejl begået af sundhedspersoner ansat af private virksomheder. Det vil ifølge regionernes skøn medføre en ekstra årlig udgift på mellem 60 og 90 millioner kroner.

Baggrunden

Baggrunden for ændringen er, at selvom der ved flere lejligheder siden etableringen af patienterstatningsordningen er sket en udvidelse af ordningens dækningsområde, er der fortsat patienter, som ikke kan søge erstatning og godtgørelse efter patienterstatningsordningen, selv om de kommer til skade efter at være blevet undersøgt, behandlet el.lign. af en sundhedsperson.

Som eksempel nævnes i lovforslaget en sag om en patient, der fik en skade efter at være blevet behandlet af en kiropraktor, hvilket var betalt af patientens arbejdsgiver, og som var foregået som led i en aftale mellem arbejdsgiveren og den pågældende kiropraktor. I den pågældende sag mente Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen ikke, at behandlingen var omfattet af patienterstatningsordningen. En domstol nåede imidlertid frem til, at skaden var omfattet af ordningen.

Som et andet eksempel nævnes sager, hvor skader opstår efter behandlinger udført af sygeplejersker eller læger på et plejehjem. Der kan også være tale om skader efter lægebehandlinger, der udføres uden for lægens praksis i forhold til pårørende, naboer m.v. eller i forbindelse med opfyldelse af lægens pligt efter autorisationsloven til at yde akut lægehjælp. Sådanne skader er i dag ikke omfattet af patienterstatningsordningen.

”Der er derfor behov for at udvide ordningen for at dække disse ”huller” og samtidig foretage en mere enkel og gennemsigtig afgrænsning af patienterstatningsordningens dækningsområde,” hedder det i lovforslaget.

Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at langt de fleste af de ”huller”, der er i lovens nuværende dækningsområde, kan lukkes ved at lade skader, opstået i forbindelse med undersøgelse og behandling foretaget af alle sundhedspersoner, blive omfattet af patienterstatningens dækningsområde.

En anden del af lovforslaget handler om bedre retssikkerhed for patienter, der er blevet tilkendt erstatning efter eksempelvis en fejloperation. Det har været et kritikpunkt, at regionerne i stigende grad anker afgørelser om patienterstatning, således at patienter risikerer at skulle tilbagebetale erstatninger, flere år efter at de har fået den. Lovforslaget freder patienten således, at en udbetalt erstatning ikke kan kræves tilbagebetalt, hvis det er regioner, kommuner, forsikringsselskaber eller staten, der anker afgørelsen.

Forslaget har været i høring hos en række interessenter og skal derefter videre til politisk behandling på Christiansborg. Det er planens, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2018.

 

Fakta: Her er skader ikke dækket i dag

Sundheds- og Ældreministeriet har identificeret en række områder, hvor skader opstået i forbindelse med undersøgelse, behandling, el.lign., ikke vil være dækket af den nuværende patienterstatningsordning. Det gælder fx skader, der forårsages af eller ved ophold på:

  • Institutioner og boformer inden for det sociale område (f.eks. plejehjem, døgninstitutioner og revalideringsinstitutter, uanset om der er ansat autoriserede sundhedspersoner på den pågældende institution), private organisationer og firmaer,
  • Ansatte i optiker- og bandagistkæder.
  • Private klinikker, der drives af uautoriserede sundhedspersoner, f.eks. hudplejeklinikker, kosmetologklinikker og skønhedsklinikker.
  • Lægegerning m.v., der foretages i fritiden.
  • Laboratorier, herunder skader som følge af fejldiagnosticering ved undersøgelse af patientprøver, f.eks. biopsier.
  • Private transportfirmaer, herunder ulykkestilfælde i forbindelse med transport af patienter til og fra behandling.
  • Private behandlingscentre uden autoriseret sundhedspersonale, f.eks. Øfeldt centrene.

- KIlde: Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

 

Tags: patienterstatning, Danske Regioner, rBent Hansen

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk