Overlæge må sige nej til patienter: Jeg føler mig klemt mellem politikernes løfter og virkeligheden

Når politikerne lover befolkningen et sundhedsvæsen i verdensklasse, som ingen kan leve op til, skubber de i realiteten en abe videre til lægerne ude i ambulatorierne. Fra både lægers og patienters side efterlyses derfor en tydeligere forventningsafstemning og mere gennemskuelighed i Medicinrådets afgørelser.

Det skete bl.a. på en konference i sidste uge, afholdt af Medicinske Tidsskrifter, hvor debatten gik om de første tre år med Medicinrådet.

”Når der bliver sagt nej til indførelse af nye behandlinger og lægemidler, ender det med, at det er os, som sidder over for patienterne, der skal forklare, hvorfor de ikke kan få den behandling eller det lægemiddel, de forventer. Jeg føler mig ofte klemt mellem politikernes løfter om et sundhedsvæsen i verdensklasse, og realiteterne, som er, at der er noget, vi ikke kan eller må,” sagde overlæge Jon Lykkegaard Andersen, Onkologisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital, i sit oplæg om ibrugtagning af lægemidler.

Samme dilemma blev der peget på set fra patienternes side, hvor man også har noteret sig, at politikerne lover en masse, og derefter (bort)forklarer manglende behandlinger og lægemidler med, at det er faglige beslutninger taget i Medicinrådet. Både patienter og læger ser derfor behov for, at politikerne tager deres ansvar på sig og fortæller, hvad de vil prioritere og hvorfor og dermed også gør klart for befolkningen, hvad Medicinrådet har mandat til.

”Vi har brug for at få forventningsafstemt med befolkningen. Det går ikke, at folk bliver lovet en behandling i verdensklasse, som vi ude i ambulatorierne ikke kan leve op til. Patienterne skal vide, hvad vi kan i Danmark, hvad vi vil, og hvad vi har råd til,” som Jon Lykkegaard Andersen sagde.

Og fra Danske Patienter efterlyste Leif Mikkelsen, at regionerne og Medicinrådet gør det klart og tydeligt, hvordan de kommer frem til deres afgørelser ved f.eks. at ”skrive fire sider om, hvad rådet lægger meget vægt på, og hvad det lægger mindre vægt på”. 

Mere transparens, tak

Problemet med som læge at skulle forsøge at forklare patienterne, hvorfor de får denne og ikke en anden – og måske bedre – behandling, opstår især, fordi lægerne ikke føler, at de har forudsætningerne for det.

”Som kliniker har jeg svært ved at se den røde tråd i rådets afgørelser. Der er ingen tvivl om, at det vil gøre min hverdag lettere, hvis man det blev muligt for mig at kunne gennemskue de enkelte afgørelser,” sagde Jon Lykkegaard Andersen.

Og lægernes efterlysning af mere transparens i Medicinrådets afgørelser blev også bakket op af patienternes repræsentanter på konferencen. Formanden for KIU (Kræft i underlivet), Birthe Lemley, påpegede, at kvinder med æggestokkekræft har svært ved at forstå, hvorfor en given behandling kun kan gives til 30 pct. af dem, og at andre behandlinger kan fås i Sverige og ikke i Danmark. Hun mente, at der derfor skal være adgang for både patienter og alle andre til mere indsigt og gennemskuelighed i, hvorfor der fra officiel side siges ja til nogle lægemidler og behandlinger og nej til andre.

Brug for jævnlige serviceeftersyn

Med Medicinrådet har politikerne iht. armslængdeprincippet givet en politisk prioriteringsopgave videre. Og for at sikre den løses rigtigt – også set med både lægers og patienters øjne – blev der på konferencen peget på jævnlige serviceeftersyn af og offentlige møder om rådets virke.

”Der er brug for, at man fra både regionalpolitisk og landspolitisk side foretager jævnlige serviceeftersyn, hvor man gennemgår rådets afgørelser og den linje, der er lagt, samt hvorvidt de overordnede kriterier er de rigtige, om der bliver brugt for få eller for mange penge osv.,” sagde Henrik Ullum, formand for de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS).

Det bifaldt formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (Rad.), som var helt på det rene med, at politikerne hverken kan eller skal blande sig i Medicinrådets konkrete enkeltafgørelser, og at ansvaret for dem i sidste ende alene er politikernes.

”Det er vores opgave som politikere at holde øje med, hvordan de offentlige midler bruges. Derfor følger vi også nøje med i Medicinrådets virke. Samtidig er det vigtigt for mig at kunne fornemme den folkelige stemning omkring afgørelserne fra rådet. Og hvis jeg kan få flertal for det, vil jeg foreslå, at vi hvert andet år holder et offentligt møde – eventuelt i samarbejde med Etisk Råd – hvor vi gennemgår, om vi har lagt den rette overordnede linje, om vi er blevet for strenge eller for slappe osv.,” sagde hun og påpegede, at det også skulle gælde, når Medicinrådets tvilling, Behandlingsrådet, bliver en realitet.

Formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach (R)
er positiv overfor et serviceeftersyn af Medicinrådets afgørelser: 
"Hvis jeg kan få flertal for det, vil jeg foreslå, at vi hvert andet år
holder et offentligt møde – eventuelt i samarbejde med Etisk Råd – hvor
vi gennemgår, om vi har lagt den rette overordnede linje, om vi er
blevet for strenge eller for slappe osv."

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel