Medicinrådet anbefaler immunterapi-kombi til voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi

Medicinrådet besluttede onsdag 11. december at anbefale immunterapierne Venclyxto i kombination med MabThera som mulig standardbehandling til voksne patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, der har modtaget mindst én tidligere behandling.

De tre kliniske spørgsmål, som ligger til grund for anbefalingen, har været:

  1. Hvilken værdi har Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Venclyxto monoterapi til behandling af patienter med deletion17p/TP53-mutation, som oplever relaps eller behandlingssvigt efter behandling med Imbruvica?

Her har Medicinrådet fundet, at den samlede værdi af Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Venclyxto alene ikke kan kategoriseres. Medicinrådet vurderer dog, at Venclyxto i kombination med MabThera ikke er en dårligere behandling end Venclyxto alene, altså som såkaldt monoterapi. Behandling med kombinationen foretrækkes, fordi den er tidsbegrænset og giver patienterne mulighed for en behandlingsfri periode.

Regionernes indkøbsorganisation Amgros vurderer også, at der er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Venclyxto alene.

  1. Hvilken værdi har Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Imbruvica til 2.-linjebehandling af patienter, der er behandlet med kemoterapi i kombination med et CD20-antistof i 1. linje?

Medicinrådet har fundet, at den samlede værdi af Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Imbruvica ikke kan kategoriseres. Lægemidlerne vurderes dog som klinisk ligeværdige behandlingsvalg.

Amgros vurderer her, at der er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med Imbruvica.

  1. Hvilken værdi har Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med kemoterapi i kombination med CD20-antistof til behandling af patienter uden deletion17p/TP53-mutation, der har behandlingskrævende relaps mere end 3 år efter deres første behandling?

Medicinrådet har her fundet, at den samlede værdi af Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med kemoterapien chlorambucil i kombination med CD20-antistoffet Gazyvaro ikke kan kategoriseres. Medicinrådet vurderer dog, at effektforholdet mellem behandlingerne vil være i overensstemmelse med sammenligningen af Venclyxto i kombination med MabThera med kemoterapien bendamustin i kombination med MabThera.

Amgros vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med chlorambucil i kombination med obinutuzumab.

Medicinrådet vurderer, at Venclyxto i kombination med MabThera giver en moderat merværdi sammenlignet med bendamustin i kombination med MabThera. Evidensens kvalitet vurderes at være moderat.

Til gengæld vurderer Amgros, at der ikke er et rimeligt forhold mellem omkostningerne og den kliniske merværdi for Venclyxto i kombination med MabThera sammenlignet med bendamustin i kombination med MabThera.

Kronisk lymfatisk leukæmi er den mest almindelige type leukæmi i de vestlige lande, og diagnosen udgør her cirka 30 procent af samtlige leukæmier. I Danmark registreres der cirka 450-500 nye tilfælde om året, og det estimeres, at omkring 4.000 patienter lever med sygdommen i Danmark. Medianalderen er ved diagnose 70 år, og dobbelt så mange mænd som kvinder får diagnosen.

Både sygdomsstadie, patientens symptomer og risikoprofil har indflydelse på igangsættelse og valg af behandling, ligesom de har betydning for patienternes prognose.  

 

Like eller del denne artikel