Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Kontroversiel læge holder fast: Det ville undre mig, om pigernes sygdom ikke har med HPV-vaccinen at gøre

I 2016 fik læge Jesper Mehlsen fire millioner kroner til forskning inden for HPV-vaccinen, men forskningen har aldrig været offentliggjort. Det blev den heller ikke i går, selv om de i alt tre projekter skulle fremføre deres resultater. Men selv om hans forskning ikke direkte kan dokumentere det, har Jesper Mehlsen stadig svært ved at se, at der ingen sammenhæng skulle være mellem HPV-vaccine og de alvorlige symptomer, som flere piger har oplevet, siger han. De to andre nye studier konkluderer til gengæld klart, at det er sikkert at lade sig HPV-vaccinere.

Omkring 2015 rasede debatten om HPV-vaccinen i Danmark. Flere og flere piger valgte ikke at blive vaccineret, fordi de frygtede alvorlige bivirkninger - bl.a. fordi TV2 i meget omdiskuteret dokumentar lod en række kvinder stå frem og fortælle, at de havde fået symptomer som træthed, smerter og andre lidelser efter, at de havde fået HPV-vaccinen.

Satspuljemidler til forskning

På daværende tidspunkt var der lidt viden om eventuelle årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige bivirkninger. Blandt andet derfor afsatte Folketinget i perioden 2016-2018 syv mio. kr. fra satspuljen til forskningsprojekter, der kunne bidrage til en større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige symptomer, der af nogle piger kan opleves som bivirkninger til vaccinationen.

Det af de tre udvalgte projekter, som fik den største andel af midlerne - nemlig fire mio. kr. - var et projekt under ledelse af speciallæge og seniorforsker på Rigshospitalet, Jesper Mehlsen, som skulle undersøge biologiske og patofysiologiske faktorer hos piger/kvinder med symptomer, der mistænkes som bivirkninger efter HPV-vaccination, som det lød i projektbeskrivelsen hos Lægemiddelstyrelsen.

Er resultaterne klar?

Det var da også netop Jesper Mehlsens oplæg, som der blev set frem til, da de tre forskere bag projekterne onsdag eftermiddag præsenterede deres resultater for offentligheden i Lægemiddelstyrelsens kantine på Islands Brygge. Han har nemlig flere gange sagt, at han var lige på trapperne med forskning, som ifølge ham ville kunne bekræfte, at det rent faktisk var HPV-vaccinen, som gjorde pigerne syge. Men i modsætning til de to andre satspuljefinansierede projekter har han ikke hidtil kunnet præsentere et færdigt og offentliggjort forskningsresultat.

Og heller ikke i går havde Jesper Mehlsen et færdigt projekt med til tilhørerne. Det betyder samtidig, at der ikke endnu er publiceret et endeligt resultat i form af en eller flere videnskabelige artikler.

“Jeg er ved at være færdig med analyserne, og jeg regner med, at artiklen bliver indsendt i løbet af januar. Men det tager sin tid. Der er sket det undervejs, at jeg står ret meget alene med det”, forklarede Jesper Mehlsen.

Pigerne er meget syge

Den tidligere overlæge på Frederiksberg Hospital ser i sin forskning blandt andet på antistofforekomst i blodet på vaccinerede piger med og uden symptomer på træthedssyndrom ME. Han søger også efter markører hos vaccinerede piger, der er syge, og vaccinerede piger, som er raske, og han vurderer forskelle i det autonome nervesystems funktion.

Selv om han ikke er i mål med sin forskning, mener Jesper Mehlsen dog, at han har sin konklusion klar.

“Meget strengt videnskabeligt kan jeg konkludere, at de patienter, som er blevet henvist til mig på mistanke om HPV-bivirkninger, er alvorligt syge. De har en autonom sygdom, og det vil undre mig, at det ikke havde noget med vaccinen at gøre”, sagde han.

Kan ikke bevise, at HPV-vaccine er årsag til symptomer

Det fik en af tilhørerne til at stille Jesper Mehlsen et spørgsmål:

“Hvor i din forskning indgår der en vurdering af, om der er en sammenhæng med HPV-vaccinen?”.

Til det svarede Jesper Mehlsen:

“Vi kan ikke vurdere, om det er HPV-vaccinen, der har givet de her symptomer. Vi kan sige, at der en en tidsmæssig relation, men vi kan ikke bevise, at det er HPV-vaccinen, der er årsagen”.

Ingen sammenhæng mellem vaccine og symptomer

I modsætning til præsentationen fra Jesper Mehlsen kom både Reimar Thomsen, overlæge, lektor, ph.d., Aarhus Universitetshospital, og Anders Hviid, seniorforsker, Statens Serum Institut, med helt anderledes klare konklusioner i deres oplæg. Begge forskere kommer frem til, at der ikke er nogen sammenhæng mellem HPV-vaccinen og forekomsten af de alvorlige bivirkninger.

Reimar Thomsen har undersøgt sammenhængen mellem HPV-vaccination og senere kontakt med hospitalet med forskellige diagnoser som træthed, smerter eller kredsløbssymptomer. Hans forsking viser, at der ikke ses nogen øget risiko, når vaccinerede piger sammenlignes med ikke-vaccinerede - og heller ikke, når vaccinerede piger sammenlignes med sig selv i forskellige perioder før og efter HPV-vaccinationen. Overlægen fra Aarhus Universitetshospital har heller ikke kunnet se, at indførslen af HPV-vaccinationen har medført en speciel stigning i det samlede antal hospitalskontakter med symptomer.

Den tredje af projekterne har haft Anders Hviid fra Statens Serum Institut som frontmand. Han og de andre forskere i projektet har blandt andet undersøgt og sammenlignet risikoen for i alt 52 forskellige autoimmune sygdomme, neurologiske sygdomme og venøse blodpropper hos over 7.000 HPV-vaccinerede og mere end 500.000 ikke-vaccinerede drenge født i årene fra 1988 til 2006. Samlet set var der ingen overrisiko for de undersøgte sygdomme blandt HPV-vaccinerede drenge.

Ingen ændring i vurdering af risiko

Præsentationerne af de tre projekter får ikke Lægemiddelstyrelsen til at ændre sin vurdering af HPV-vaccinen.

“Resultaterne af de tre undersøgelser, som vi har set i dag, rokker ikke ved vores nuværende anbefaling (både Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle piger bliver vaccineret mod HPV i 12-års alderen, red.). Vi ser frem til, at de sidste resultater bliver publiceret, og så indgår de på lige fod med andre publicerede resultater, når vi vurderer sikkerhed af vacciner”, sagde Pierre Quartarolo, chef i Lægemiddelstyrelsens enhed for Lægemiddelovervågning & Medicinsk Udstyr, da han afrundede mødet.

De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at 760.000 danskere er vaccineret mod HPV. Sidste år i 2018 fik 40.000 en HPV-vaccine. Det er 20 procent flere end i 2017, hvor tallet var 31.714.

 

 

Fakta

0,4 pct. har indberettet en bivirkning, som de formoder skyldes HPV-vaccinen

Til og med februar 2019 er der indberettet 2.669 mistanker om bivirkninger ved vaccinen. Det svarer til, at 0,4 pct. af de vaccinerede har indberettet en bivirkning, som de formoder er forårsaget af vaccinen. 0,2 pct. kategoriseres som alvorlige.

To store dansk-svenske undersøgelser har fulgt henholdsvis 4 millioner og næsten 1 million piger og unge kvinder fra både Danmark og Sverige. Her har forskerne ikke kunnet påvise nogen sammenhæng mellem HPV-vaccination og udvikling af en række sygdomme, som ellers har været under mistanke for at have en sammenhæng med vaccinen (det er f.eks. autoimmune sygdomme, blodpropper og forskellige sygdomme i nervesystemet).

Kilde: Kræftens Bekæmpelse

 

 


 

Tags: mehlsen

Del artikler