Vi bliver konsekvent frataget den medicin, som hjælper os

Debat

Anett Kromann,

formand for foreningen StofskifteSupport

Læger, som i mange år har udskrevet medicinen Thyroid til patienter med lavt stofskifte, der ikke har gavn af den konventionelle stofskiftemedicin, bliver langsomt frataget deres udskrivningsret. Ministeren må gribe ind, skriver formand for Foreningen StofskifteSupport  i dette debatindlæg. 

Patienter med lavt stofskifte bliver konsekvent frataget den medicin, som Lægemiddelstyrelsen godkender til den enkelte patient, der ikke har gavn af den konventionelle stofskiftemedicin.

Patienter, der ikke har gavn af den konventionelle medicin, er i fare for at miste arbejdsevne, socialt samvær og medfølgende forringet livskvalitet – det koster vores samfund en masse penge på det sociale område.

Vores læger, som i mange år har udskrevet medicinen Thyroid til os, bliver langsomt frataget deres udskrivningsret. Vi er helt klar over ,at læger har fri ordinationsret – men har de det i disse tilfælde? Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som henvender sig til læger/privatlæger og beordrer dem at stoppe udskrivningen af medicinen. Konsekvensen af fortsat udskrivning af Thyroid kan lede til fratagelse af lægeautorisation.

Thyreoid er magistrel medicin, som fremstilles på Glostrup Apotek. Derudover findes den som godkendt i Canada ved navnet Erfa Thyroid. USA fremstiller desuden flere forskellige Thyroid-produkter. Hvor forefindes evidens for, at medicinen er skadelig?

Foreningen StofskifteSupport har været til høring i Folketinget angående problemet – og vi takker for den opmærksomhed, det har givet. Dog bliver lægerne stadig frataget retten til udskrivning, det drejer sig om både praktiserende læger samt privatlæger.

Kan man risikere, at der opstår ulovlig handel pga. desperate patienter? I så fald står patienterne ligeledes uden nogen form for lægelig supervisering!

Foreningen StofskifteSupport har søgt fremtræde hos vores sundhedsminister om dette problem – og vi venter spændt på svar. Vores sundhedsminister udtaler i jeres tidsskrift, at ”patienter på Thyroid afvises – det må de ikke”. Desværre sker det stadig rundt omkring i landet.

Vi har ligeledes søgt råd hos Ombudsmanden, som har videresendt skrivelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed – her venter vi også spændt på svar.

Ved lægen altid, hvad der er bedst for patienten? Lidelser er svære at vurdere, og ofte benyttes en elastik-metode. Med denne "elastik" erklærer speciallægerne sig sikre på, at udokumenterede bivirkninger af medicinen Thyroid vejer tungere end de lidelser, som patienten har.

Foreningen StofskifteSupport vil opfordre lægerne til at lytte til de mange, mange stofskiftepatienter, der i årevis har haft store lidelser grundet uhensigtsmæssig behandling af stofskiftet.

Patienter med lavt stofskifte har brug for hjælp!

 

Relateret artikel

Tags: thyroid, stofskifte, lavt stofskifte

Like eller del denne artikel