Heunicke forsvarer Rigshospitalets lokale prioriteringsråd

Sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.) var torsdag kaldt i samråd i Folketingets sundhedsudvalg. Her forsvarede han den prioriteringskonference, som Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet har indført.

For nylig omtalte DR to konkrete patienter med hæmatologisk kræft, som hhv. Roskilde Sygehus og Rigshospital afviste at give behandling med dyr medicin. De blev derimod tilbudt behandling på Vejle Sygehus, som de selv opsøgte takket være viden og ressourcer. Med behandlingen i Vejle havde de begge fået det mærkbart bedre. Det kaldte forskningsleder og lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, Birgitte Nørgaard, overfor DR "et spot on udtryk for den enorme ulighed i sundhed og sygdom, som vi har".

Eksemplerne havde fået sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd torsdag eftermiddag. Ministeren har gjort ulighed i sundhed til sin helt store politiske mærkesag, og fremover skal det danske sundhedsvæsen måles på, hvordan det bekæmper ulighed i sundhed, har han sagt.

Blixt ville bl.a. vide, hvordan der sikres lighed i sundhedsvæsenet, når man får tilbudt forskellig behandling, alt efter hvor man bor og hvilke ressourcer, man har. Hun ønskede også Heunickes holdning til, at der på Rigshospitalets hæmatologiske afdeling er et lokalt "Medicinråd", som vurderer, om der skal bruges dyr medicin til den enkelte patient.

Som følge af en lind strøm af nye, og meget dyre, behandlinger, har klinikchef Lars Kjeldsen nemlig indført ugentlige konferencer, hvor det afgøres, om der er nogle patienter, som ikke skal tilbydes bestemte dyre lægemidler.  En af de to patienter i DR blev afvist på baggrund af en sådan konference. 

Ministeren understregede både, at sundhedsvæsenet i dag er alt for meget på de ressourcestærke patienters præmisser, og at ulighed er en af største udfordringer i sundhedsvæsenet, men samtidig forsvarede han, at læger på forskellige sygehuse kan komme til forskellige konklusioner med hensyn til specifikke patienters behandling.

"Alle patienter skal have behandling ud fra behov og ikke ud fra økonomi, alder eller social status, og ønsket om at fjerne ulighed er indbygget i stort set alle initiativer på sundhedsområdet, f.eks. i kræftpakkerne, i de kliniske retningslinjer, i Medicinrådet og i det kommende behandlingsråd. Men patienter og patientforløb er aldrig ens. I de to konkrete sager handler det om patienter med flere tilbagefald, og kliniske behandlingsvejledninger er for patienter, som er nydiagnosticerede eller har få tilbagefald. Der er kun lille eller ingen evidens for behandlingen af patienter med fremskreden sygdom og mange tilbagefald, og de sager er overladt til lægefaglige skøn. I de sager tager lægerne et skøn ud fra hensyn til bivirkninger, patienternes fysik - og også deres alder, for nogle gange kan alder betyde noget for f.eks. nyrernes og leverens funktion og evne til at klare behandling," sagde Magnus Heunicke blandt andet.

I forhold til det lokale "Medicinråd" på Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet understregede Heunicke, at der ikke var tale om et medicinråd.

"Det er ærgerligt at bruge den terminologi og kalde det et medicinråd. Det skaber utryghed hos patienterne. Det er ikke et medicinråd, for Medicinrådet kommer med generelle anbefalinger. Det gør denne lokale medicinkonference ikke, den tager derimod udgangspunkt i den enkelte patient. Otte speciallæger og klinikchefen sidder ved en medicinkonference og diskuterer sig frem til, hvad der er bedst for den enkelte patient. For mig giver det god mening, at det foregår sådan, og at fagligheden står først."

Liselott Blixt var ikke synderligt imponeret.

"Det er gode svar, hvis det var sådan, at virkeligheden var. Men det er den ikke. Vi hører historier hver eneste dag om, hvordan der bliver prioriteret derude ud fra økonomiske hensyn. Der bliver sagt, at bruger vi den dyre medicin, så koster det to sygeplejersker arbejdet. Det er det dilemma, de arbejder med. På Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet får de hver 3. måned at vide, hvad de har brugt på de enkelte lægemidler - hvordan kan man så sige, at fagligheden står først?"

"Vi kan som politikere sikre, at der penge nok," sagde Magnus Heunicke og remsede de mange millioner op fra økonomiforhandlingerne med regioner og fra finansloven. "Tilbage står, at der i disse tilfælde er tale om en faglig vurdering."

"Mener ministeren ligesom de otte eksperter i rådet på Rigshospitalet, at den 82-årige så ikke skulle have haft behandlingen?"" ville Liselott Blixt vide.

"Det vil jeg aldrig gøre mig til dommer over, og det er vanskeligt at forestille sig, at der kunne være mere faglighed til stede. Men det er klart, at når der i komplicerede sager er en individuel vurdering, så kan patienter opleve forskellig behandling."

Sundhedsordfører Martin Geertsen våndede sig flere gange.

"Det er syret spin, som ministeren kører af. En lang forsvarstale for det eksisterede system. Men i måneder er han rejst rundt i landet og har set ulighed. Og konstant og kontinuerligt konstaterer han nu problemerne med ulighed uden at gøre noget ved det. Penge løser ikke alt, for det handler om at bruge dem fornuftigt. KL anbefaler en justering af det danske sundhedsvæsen, Danske Patienter, lægerne, ja, sågar Danske Regioner efterlyser strukturelle tiltag, men ministeren afviser ethvert strukturelt indgreb. Dette samråd giver ministeren en unik mulighed for at komme på banen og sige, hvad Socialdemokraterne vil gøre mod ulighed. Men for ministeren synes sundhedssystemet støbt i beton og kan ikke ændres."

"Det er ikke støbt i beton," svarede Heunicke. "Vi kommer til at diskutere en ny sundhedsaftale, og vi kommer til at se på de forskellige incitamenter."

 

Artiklerne med de to konkrete sager, bragt af DR:

Lisbeth fik nej til dyr behandling på Rigshospitalet - på Sygehus Lillebælt fik hun ja

Hospital fravalgte dyr kræftbehandling: 'Det er ligesom at spille med terninger - man skal være heldig'

 

 

Like eller del denne artikel