Det Nordiske Cochrane Center har været ude i sin største krise siden etableringen for 26 år siden, har den nye direktør, Karsten Juhl Jørgensen, for nylig sagt til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Her er ekspertgruppes dom over Nordic Cochrane Center

Et evalueringspanel af internationale eksperter er færdig med en rapport, som kan afgøre Nordic Cochrane Centers fortsatte eksistens. Konklusionen er, at centeret har opfyldt sit formål, men at der er et presserende behov for at ændre organisation og finansiering, og at der kommer et nyt advisory board, som kan hjælpe med bl.a. forskningsprioritering.

Det Nordiske Cochrane Center har været ude i sin største krise siden etableringen for 26 år siden, har den nye direktør, Karsten Juhl Jørgensen, for nylig sagt til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Og det er ingen overdrivelse. Bølgerne har gået så højt, at der har været tvivl om, hvor vidt centeret ville blive revet med af flodbølgen eller kunne få lov at overleve. Krisen kulminerede, da den tidligere direktør, Peter Gøtzsche, blev smidt ud af det internationale Cochrane-samarbejde sidste efterår.

Afgørelsen om centrets fremtid er politisk og vil falde på baggrund af den evalueringsrapport, som netop er blevet offentliggjort. Den blev bestilt af den tidligere sundhedsminister sidste år. Rapporten er udarbejdet af det nationale forsknings- og analysecenter VIVE, som har valgt at designe evalueringen som en klassisk forskningsevaluering og har lagt det ud til et eksternt og uafhængigt evalueringspanel af internationale eksperter at udarbejde en evalueringsrapport.

Politikerne i Folketingets sundhedsudvalg fik rapporten sent torsdag aften.

Evalueringspanel

Evalueringspanelet består samlet set af seks medlemmer med kompetencer inden for sundhedsvidenskabelige reviews, klinisk forskning, trials samt ledelse og organisering af sundhedsforskning:

Amanda Sowden, professor og leder ved University of York i England (formand), Terje P. Hagen, professor og leder på universitetet i Oslo, Diederick Grobbee, professor og grundlægger af Julius Center ved universitetet i Utrecht, Holland, Eva Swahn, professor ved Linköping University i Sverige, Merete Osler, klinisk professor ved Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet og Mickael Bech, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. 


Evalueringsgruppen skulle evaluere både The Nordic Cochrane Centre, Copenhagen Trial Unit og The Cochrane Review Groups, som får i alt ca. 18 millioner kroner årligt over finansloven.

For begge centre er evalueringspanelets overordnede konklusion, at formålet med finanslovsbevillingen er opfyldt., men evalueringsgruppen stiller dog store spørgsmålstegn ved den nuværende organisations- og finansieringsmodel af både Nordic Cochrane Center og Copenhagen Trial Unit.

Brug for ny organisation og finansiering

I lyset af centrenes begrænsede størrelse, afhængighed af ministeriel finansiering, placering på Rigshospitalet og komplekse styringsstruktur konluderer evalueringspanelet, at der for både Nordic Cochrane Center og Copenhagen Trial Unit er et presserende behov for et ændret organisatorisk setup.

Gruppen synes, at Nordic Cochrane Centres har givet betydeligt bidrag til at forbedre kvaliteten af den evidens, der er til rådighed for beslutningstagere, men finder, at styringsstrukturen er "kompleks og mangler klare linjer" for, hvem og hvordan centret er ansvarlig for sin nationale bevilling og aktiviteter. Centret virker også "isoleret" på trods af sin placering på Rigshospitalet, og det kan påvirke centrets muligheder for at skaffe finansiering, hvilket er nødvendigt for vækst og for at mindske afhængigheden af ministeriet, mener eksperterne.

Gruppen foreslår to muligheder for Nordic Cochrane Centre i fremtiden:

1. At gøre Nordic Cochrane Center til en afdeling eller fakultet under Københavns Universitet. Centret var tidligere tilknyttet Københavns Universitet (gennem dets professorat) og vært for flere ph.d.-studerende, der er indskrevet på Københavns Universitet.

Den nationale finansiering fra finansloven skulle så være et øremærket tilskud til universitetet, som ville give Cochrane mulighed for at fortsætte sine aktiviteter på det nuværende niveau. Det kunne i givet fald suppleres med forskningsstipendier og mulige investeringer fra universitetet for at fremme vækst.

2. At Nordic Cochrane Center samarbejder med Center for Evidensbaseret Medicin (CEBMO) på Syddansk Universitet gennem fælles vejledning af ph.d.-studerende og via Cochrane Bias Methods Group, som rådgiver Cochrane-samarbejdet i spørgsmål vedrørende fejlkilder i randomiserede kliniske forsøg og systematiske oversigter. En anden mulighed ville være at tilpasse Nordic Cochrane Center med eksisterende forskningsgrupper, der arbejder inden for evidensbaseret medicin eller i Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

På samme måde som i forslag 1 vil den nationale finansiering fra finansloven i givet fald være et øremærket tilskud til universitetet, suppleret med forskningsstipendier og mulige investeringer fra universitetet for at fremme vækst.

Brug for nyt advisory board

Evalueringsgruppen peger på, at Cochrane Centerets forskning har givet et betydeligt bidrag til at forbedre kvaliteten af den evidens, der er til rådighed for beslutningstagere, inklusive patienter og offentligheden.

Men dele af forskningen har været meget kontroversielt, og noget af debatten har været voldsom. hvilket har fået gruppen til at stille spørgsmål ved, om det har været skadeligt for de involverede organisationer. Men feedback fra interessenter antyder, at Nordic Cochrane Center har et godt omdømme, hedder det i rapporten. Men gruppen anbefaler, at der genetableres et advisory board, og at der skal mere fokus på forskningsprioriteterne.

“Panelet var enig i, at det ville være en fordel at have et stærkere engagement i interessenterne og et opdateret rådgivende råd,” hedder det i rapporten.

Copenhagen Trial Unit

I forhold til Copenhagen Trial Unit finder evalueringsgruppen, at centeret har indfriet sit primære mål om at bl.a. støtte, koordinere og gennemføre randomiserede kliniske forsøg, deltage i udviklingen af metoder til randomiserede kliniske forsøg og meta-analyser og uddanne studenter og forskere i evidensbaseret medicin. Men også her er organiseringen et problem.

Gruppen foreslår tre muligheder for Copenhagen Trial Unit i fremtiden:

1. Som regional forskningsenhed i Region Hovedstaden. Modellen kan kombineres med øget samarbejde med Københavns Universitet.

2. Det skal ind under Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet.

3. Rigshospitalet og Københavns Universitet opretter et fælles center, der integrerer aktiviteterne på Institut for Folkesundhed, Copenhagen Trial Unit og muligvis andre statistiske enheder på Rigshospitalet.

Like eller del denne artikel