"Vi er meget tilfredse og stolte over, at politikerne har vedtaget denne lovændring, som er et kæmpeskridt i forhold til de kræftramtes rettigheder," siger Karen Sundbøll.

Brystkræftpatienter jubler: Vi har opnået lovændring om kræftpatienters rettigheder

Folketinget har enstemmigt vedtaget, at skader som følge af forsinket indkaldelse til screening for kræft på baggrund af ressourcemangel, giver adgang til patienterstatning.

Vedtagelsen af den nye lovgivning på området er resultat af, at Dansk Brystkræft Organisation og advokatfirmaet Kroer og Fink førte sag i Højesteret, skriver Dansk Brystkræft Organisation.

I loven om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet har der været en såkaldt ressourceregel, som har indebåret, at patienter ikke er berettiget til erstatning, hvis skaden kan henføres til ressourcemæssige begrænsninger i en region.

Men den nye lovgivning betyder, at personer, der fremadrettet påføres en skade som følge af forsinket indkaldelse til screeningsundersøgelse for brystkræft, livmoderhals- og tyk- og endetarmskræft får adgang til patienterstatning, hvis klage- og erstatningslovens øvrige erstatningsbetingelser ellers er opfyldt.

Regionerne kan altså ikke længere slippe afsted med at forklare, at forsinkelsen på screening skyldtes ressourcemæssige forhold. I de seneste år har der været flere sager, hvor kvinder ikke er blevet indkaldt til screening inden for de lovbestemte tidsrammer. I 2013-2014 fik 70.000 kvinder i Region Hovedstaden en for sen indkaldelse til den lovpligtige brystkræftscreening. Det viste sig senere, at 432 af kvinderne havde udviklet brystkræft, og fra regionens side blev forsinkelsen forklaret som mangel på ressourcer.

"Det er af så stor betydning for behandlingsforløb og overlevelse, at screening og behandlingen for kræft sker så tidligt som muligt og inden for de fastsatte tider i pakkeforløbene," siger formand for Dansk Brystkræft Organisation, Karen Sundbøll.

"Vi er meget tilfredse og stolte over, at politikerne har vedtaget denne lovændring, som er et kæmpeskridt i forhold til de kræftramtes rettigheder. Derudover viser det, at en frivillig organisation som vores kan opnå resultater trods afvisning i Højesteret, samt at en organisation kan opnå resultater der gælder alle kræftformer, hvor der er tilbud om screening. Det gælder således også tilbud om undersøgelse for livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft,” siger hun.

Der har i de senere år været flere sager, hvor kvinder ikke er blevet indkaldt til screening inden for de lovbestemte tidsrammer. Dette førte i 2015 til, at Dansk Brystkræft Organisation sammen med advokatfirmaet Kroer og Fink førte en sag om krav om erstatning for en kvinde, der blev screenet for sent for brystkræft og senere fik konstateret sygdommen.

Sagen, der sluttede i Højesteret august 2018, endte med en afvisning af kravet om erstatning, hvorfor Dansk Brystkræft Organisation efterfølgende kontaktede daværende sundhedsminister Ellen Nørby (V) og Folketingets Sundhedsudvalg. Politikerne i udvalget og nu i Folketinget er enige i, at det er urimeligt, at mangel på ressourcer kan gøre en region ansvarsfri, selv når politikerne har sat penge af til formålet.

Under førstebehandlingen af den nye lovgivning sagde den nuværende sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc):

"Fremadrettet vil patienter, som er omfattet af de nationale screeningsprogrammer for bryst-, livmoderhals- og tarmkræft, ikke komme til at stå i en situation, hvor de ikke kan få erstatning for skader, der skyldes forsinket indkaldelse til kræftscreening. Der er nævnt det økonomiske spørgsmål af flere ordførere, og det forstår jeg godt, men det er sådan, at regionerne allerede har fået pengene til at varetage screeningsprogrammerne. Så derfor er der sådan set ikke nogen undskyldning for ikke at få de screeningsprogrammer gennemført."

 

 

 

Like eller del denne artikel