Medicinalfirma: Vi kan ikke gå længere ned i pris

Ifølge formand for Medicinrådet, Steen Werner Hansen, er det særdeles frustrerende, at medicinvirksomheden bag det ekstremt dyre middel Spinraza til patienter med spinal muskelatrofi ikke er villige til at tilbyde behandlingen til en rimelig pris. Rådet finder, at medicinen har en ”urimelig høj pris”.

”Men hvis ansøgeren vælger at komme med en ny pris, vil vi på ny vurdere, om den nye pris står i rimeligt forhold til lægemidlets kliniske merværdi,” siger han i en pressemeddelelse.

Det er er administrerende direktør i Biogen Idec, Janne Harder, helt uenig i.

”Vi har givet en meget rimelig pris også i forhold til Danmarks størrelse, og som er på niveau med prisen i andre europæiske lande, som er påbegyndt behandling. Vi har ikke mulighed for at give Danmark en pris, som er markant lavere end den, andre lande betaler,”

siger hun.

Janne Harder er enormt uforstående overfor Medicinrådets afgørelse.

”Danmark har valgt at gå enegang i beslutningen om ibrugtagningen af nusinersen. Det er meget overraskende for os, at godkendelsen er så ekstremt restriktiv, og det er ufatteligt trist for de få patienter, der ville få så stor gavn af medicinen,” siger hun.

Hos Biogen vil man i første omgang prioritere at få sat yderligere skub i at indsamle evidens for nusinersens banebrydende virkning.

”Lige nu er vores fokus at gøre alt, hvad vi kan for at få samlet data nok sammen til at overbevise Medicinrådet om, at de har truffet en forkert afgørelse. Derfor har vi forlænget alle vores studier, og vi kigger på mange flere parametre. Der er ekstremt strenge krav til os med de små populationer, som sygdommen har,” siger administrerende direktør i Biogen Idec, Janne Harder.

 

 

Fakta: Så meget løber udgifterne op i

Budgetkonsekvenserne fordeler sig således for populationerne:

SMA type I: Ca. 10 millioner DKK per år i år 1 og ca. 20 millioner DKK per år i år 5

SMA type II: Ca. 20 millioner DKK per år i år 1 og ca. 110 millioner DKK per år i år 5

SMA type III: Ca. 25 millioner DKK per år i år 1 og 120 millioner DKK per år i år 5

- Kilde: Amgros 

 

 

Tags: muskelsvind, Spinraza, Biogen, Janne Harder, nusinersen, sma1, spinal muskelatrofi

Like eller del denne artikel