Koncerndirektør i Region Hovedstaden stopper til næste år

Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling, går næste år på pension, og en ny koncerndirektør skal ansættes og have en overdragelsesperiode, inden Svend Hartling tager afsked 30. september 2020.

Det skriver Region Hovedstaden.

"Jeg fylder 66 år 1. september 2020, så derfor har jeg besluttet at gå på pension med udgangen af september. Jeg er utrolig glad for mit arbejde, men jeg glæder mig til mere tid med min familie og mine interesser. Min hustru har i mange år forkælet mig – det er vist på tide, at det er mig, der sørger for at handle og lave mad. Og så har vi jo seks børn og 12 børnebørn. Måske skal jeg prøve at hente dem efter børnehave eller skole," siger Svend Hartling, der ud over sommerhuset i Præstø også glæder sig til at få mere tid til sine store interesse for løb, atletik, skak og bøger.

"Svend Hartling er en institution i det danske sundhedsvæsen, og han bærer rigtig meget af regionens historie," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).
"Svend har været spydspids for nogle af de meget ambitiøse men også svære beslutninger, der er truffet i Region Hovedstaden – f.eks. det enstrengede akutsystem med oprettelsen af blandt andet Akuttelefonen 1813 og Sundhedsplatformen. Han har f.eks. også stået bag arbejdet med at tegne det højt specialiserede område i Region H, og han har stået i spidsen for den danske satsning på akuthelikoptere. Ligesom han har haft ansvaret for at gennemføre tre større hospitalsplaner for regionen," siger Sophie Hæstorp Andersen.

Stillingen som ny koncerndirektør opslås ledig i januar med ansøgningsfrist medio februar.

 

Blå bog: Svend Georg Trock Hartling, 65 år

 • 2006: Koncerndirektør i Region Hovedstaden
 • 2002: Vicedirektør på det daværende amtssygehus i Herlev
 • 1999: Dr.med. på disputatsen 'Proinsulin in subjects with hyperglycemia and in first degree relatives of patients with IDDM'
 • 1997: Adm. overlæge på det nu nedlagte Hørsholm Sygehus
 • 1994: Første lederjob som specialeansvarlig overlæge på Amager Hospital
 • 1994: Speciallæge i endokrinologi
 • 1993: Speciallæge i intern medicin
 • 1981: Cand.med. fra Københavns Universitet

Tillidsposter

 • Sad i Medicinrådets forløber RADS – Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin – da det blev oprettet i 2009. Han trak sig i 2014 på grund af arbejdsbyrden i forbindelse med Sundhedsplatformen.
 • Formand for Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.
 • Formand for Styregruppen for Nationalt Videnscenter for Demens.
 • Formand for den fælles bestyrelse for Sundhedsplatformen, som er etableret af de to sjællandske regioner, der har indført it-systemet.
 • Formand for bestyrelsen for SDCC – Steno Diabetes Center Copenhagen.
 • Dertil kommer et hav af bestyrelsesposter som menigt medlem. Nogle af hans poster rækker ud over det rent læge- eller sundhedsorienterede. Det gælder f.eks. hans medlemskab af Datarådet, som er nedsat af Justitsministeriet til at sikre, at databehandling i Danmark foregår i overensstemmelse med den nye lovgivning på området, som trådte i kraft sidste år.
 • Tidligere har han f.eks. også siddet i bestyrelsen for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og en overgang i kvalitetsinstituttet IKAS.
Like eller del denne artikel