Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fugt og skimmelsvamp plager nybygget sygehus

Fuger rundt omkring cirka 500 vinduer på den kun fire år gamle Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa har vist sig at være utætte, og der er kommet skimmelsvamp.

Det skriver Jydske Vestkysten, og det fremgår også af dokumenter fra det seneste møde i Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg.

I sagsfremstillingen står der, at "det er vurderingen, at problemerne med vandindtrængning i bygningerne i Aabenraa er så alvorlige, at udbedring og afhjælpning skal gennemføres nu og ikke afvente det endelige resultat af det juridiske spor".

Med det juridiske spor menes, at det endnu ikke står klart, hvem der skal betale. Fugproblemerne førte til, at regionen allerede i december 2017 anmeldte sagen til Voldgiftsnævnet og bad om, at der blev gennemført et haste syn og skøn på sagen. Men her i november 2019 har regionen endnu ikke modtaget den endelige syns- og skønsrapport.

Regionen må derfor lægge 9,2 millioner kroner ud til at få rettet op på problemerne. Pengene hentes i første omgang fra regionens anlægsbevillinger, men før eller siden skal den ansvarlige betale tilbage.

En væsentlig årsag til det langtrukne forløb er, at der blev rejst meget faglig tvivl om konklusionerne om årsagerne til problemet i den første udgave af syns- og skønsrapporten, der forelå i 2. halvår af 2018. Regionen valgte på det tidspunkt at bede andre faglige eksperter om at se på problemet og årsagerne til det, og de nåede frem til nogle helt andre konklusioner omkring årsager end syns- og skønsmændene.

Regionen har ikke tidligere villet gøre noget ved problemet, før man kendte den endelige årsag til vandindtrængningen. Men nu er problemerne altså blevet så store, at man ikke længere kan vente.

"Sådanne ting tager tid, og det er selvfølgelig beklageligt. Vi kender stadigvæk ikke den endelige årsag, men vi tror på, at det er fugerne, det drejer sig om," siger anlægs- og innovationsudvalgets formand, Karsten Uno Petersen (S) til Jydske Vestkysten.

På den psykiatriske afdeling har man måttet lukke kontorer og et enkelt konferencelokale på grund af fugtskaderne. Fugten har også påvirket sengestuerne, og der er i øjeblikket lukket to, hvor der foregår udbedring. På nuværende tidspunkt har man lavet en plan, hvor i alt 11 sengestuer skal tages ud af drift, så man kan sanere lokalerne.

Selve arbejdet på bygningens facader og fuger forventes udført i perioden 1. februar 2020 til 31. december 2020.

 


Fakta om byggeriet

  • Det nye byggeri i Aabenraa stod færdigt i september 2015
  • Den psykiatriske døgnfunktion i Aabenraa rummer både voksen- og ungdomspsykiatri. Afdelingen i Aabenraa rummer 111 døgnpladser og ambulante funktioner for ældre samt børn og unge. Afdelingen arbejder tæt sammen med det somatiske sygehus om behandling og patientforløb
  • White Arkitekter AS var totalrådgiver på byggeprojektet sammen med White AB. Det samlede areal er på 20.000 kvm. Byggeriet kostede omkring 500 mio. kroner
  • Det nye byggeri har siden åbningen fået international opmærksomhed og fået fire anerkendelser

Kilde: Region Syddanmark

Del artikler