"Behandlingsvejledningerne er meget vigtige. Det er vejledninger til landets læger i den bedste og mest opdaterede medicinske behandling af patienterne. Samtidig har vi med behandlingsvejledningerne mulighed for at spare penge på dyre lægemidler," siger den ene af de to formænd for Medicinrådet, Steen Werner Hansen.

Migræne, svær astma og flere kræftsygdomme får behandlings-vejledninger

Migræne, svær astma og flere kræftsygdomme er blandt de i alt syv nye behandlingsvejledninger, som Medicinrådet på gårsdagens rådsmøde har besluttet at give sig kast med.

På gårsdagens rådsmøde besluttede Medicinrådet at sætte arbejdet i gang med en bred pallette af nye behandlingsvejledninger. Det drejer sig om vejledninger til den rette medicinske behandling af patienter med blodkræftsygdommen kronisk lymfatisk leukæmi, primær leverkræft, migræne, knoglemarvskræft, prostatakræft, svær astma og øjensygdommene våd AMD og diabetisk maculaødem.

I august 2019 inviterede Medicinrådet regioner, patientforeninger, lægemiddelproducenter og andre til at indsende forslag til, hvilke behandlingsvejledninger Medicinrådet bør prioritere at udarbejde. Rådet har modtaget 27 forslag, der omfatter 25 sygdomsområder. Af disse forslag har Medicinrådet altså udvalgt syv.

De syv nye behandlingsvejledninger, som Medicinrådet nu skal lave, kommer oven i 18 andre behandlingsvejledninger, der lige nu er ved at blive udarbejdet af Medicinrådet.

"Behandlingsvejledningerne er meget vigtige," siger den ene af de to formænd for Medicinrådet, Steen Werner Hansen. "Det er vejledninger til landets læger i den bedste og mest opdaterede medicinske behandling af patienterne. Samtidig har vi med behandlingsvejledningerne mulighed for at spare penge på dyre lægemidler, fordi vi i vejledningerne ligestiller de lægemidler, der er lige gode, og anbefaler hospitalerne at bruge det billigste af eksempelvis to lige gode alternativer. Dermed får vi også skabt en konkurrence, der giver lavere priser – og de penge, vi sparer på lavere priser, kan så komme patienter til gavn andre steder i sundhedsvæsnet," siger Steen Werner Hansen.Fakta: Medicinrådets behandlingsvejledninger

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledninger er vurderinger af, hvilke lægemidler der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter med en specifik sygdom – også på forskellige stadier i sygdommen. Behandlingsvejledningerne skal skabe grundlag for en ensartet høj kvalitet af behandlingen af patienter på tværs af sygehuse og regioner.

 

Fakta: De syv nye behandlingsvejledninger

 • CLL (kronisk lymfatisk leukæmi)
 • HCC (hepatocellulært carcinom) - primær leverkræft
 • Migræne
 • Myelomatose - knoglemarvskræft
 • Prostatakræft
 • Svær astma
 • Våd AMD (aldersrelateret makulaødem) og diabetisk makulaødem

 

Fakta: De 18 andre behandlingsvejledninger, der lige nu er ved at blive udarbejdet

 • Adjuverende behandling af komplet reseceret modermærkekræft
 • Antipsykotika til børn og unge
 • Antipsykotika til voksne
 • Behandling med immunoglobuliner
 • Blære- og urotelialkræft
 • Brystkræft
 • Forebyggelse af venøse tromboembolier hos kræftpatienter
 • Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi)
 • Hiv
 • Ikke-resektabel metastatisk modermærkekræft
 • Ikke-småcellet lungekræft 2. linje - patienter med aktiverende EGFR-mutation eller ALK-translokation
 • Ikke-småcellet lungekræft 2. linie - patienter uden aktiverende EGFR-mutation eller ALK-translokation
 • Inflammatoriske tarmsygdomme (Colitis ulcerosa)
 • Inflammatoriske tarmsygdomme (Crohns sygdom)
 • Kræft i æggestokkene
 • Nyrekræft
 • Psoriasis og psoriasis med ledgener
 • Type 2-diabetes

 

Fakta: Medicinrådets kriterier for udvælgelse af nye behandlingsvejledninger

To gange om året inviterer Medicinrådet regioner, patientforeninger, lægemiddelproducenter og andre til at indsende forslag til, hvilke behandlingsvejledninger Medicinrådet bør udarbejde. Næste gang, der er deadline for indsendelse af forslag, er den 28. februar 2020.

Medicinrådet udvælger herefter de forslag, der skal prioriteres ud fra følgende kriterier:

 • Terapiområdet (sygdomsområdet) er en væsentlig udgiftspost eller er i stærk udgiftsvækst, og det er sandsynligt, at to eller flere lægemidler kan ligestilles.
 • Terapiområdets målpopulation kan sandsynligvis præciseres.
 • Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes ligestillet med eksisterende lægemidler med deraf mulighed for besparelse i lægemiddeludgifter.
 • Terapiområdet rummer potentiale for øget ensartethed i behandlingen på tværs af regioner.
 • Der er offentliggjort væsentlige nye data af betydning for terapiområdet.
 • Terapiområdet er af væsentlig samfundsmæssig og/eller sundhedspolitisk betydning.
Like eller del denne artikel