Magnus Heunicke .

Politikere afsætter kvart milliard kroner på opfølgning af demens-handlingsplanen

Samtlige partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige har indgået aftale om fordeling af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Reserven afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker i Danmark, og aftalen er den første efter nedlæggelsen af satspuljen sidste år.

Med aftalen sikrer partierne, at sundheds- og ældreområdet får ca. 367 millioner kroner til blandt andet indsatser over for mennesker med demens og deres pårørende, selvmordstruede personer og sorgramte.

Konkret bliver der næsten en kvart milliard kroner til at følge op på demenshandlingsplanen, ligesom Livslinien og Det Nationale Sorgcenter videreføres.

Livslinien, der er en hotline, hvor selvmordstruede personer og deres pårørende kan modtage akut telefonisk hjælp døgnet rundt, får otte millioner kroner. Også Det Nationale Sorgcenter får otte millioner kroner. Centeret blev etableret i 2017 og har til formål at samle, formidle og forankre den nyeste viden om langvarig og kompliceret sorg.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke fremhæver i en pressemeddelelse især pengene til opfølgning på demenshandlingsplanen, hvor der afsættes 244 millioner kroner med supplement fra midler afsat til Handlingsplanen for det Gode Ældreliv.

”Demens er en forfærdelig sygdom, som har store konsekvenser både for den enkelte, men også for de pårørende. I takt med at vi bliver flere ældre, vil stadig flere mennesker få demens tæt ind på livet. Enten som patient eller pårørende. Det er derfor, at vi har prioriteret en stor del af reserven til at styrke demensindsatserne,” siger Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Han understreger, at beløbet skal ses i sammenhæng med økonomiaftalerne med regionerne og kommunerne, der løfter økonomien med henholdsvis 1,5 milliarder kroner og 2,2 milliarder kroner.

 

Disse initiativer får penge fra reserven:

Reserven på i alt 738 millioner kroner afløser den nedlagte Satspulje og bruges på initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker i Danmark på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Få et overblik over, hvilke initiativer på sundheds- og ældreområdet der får penge:

  • Døgnåbning af Livslinjen: 8 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på demenshandlingsplan 2025: 244,4 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre: 20 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Videreførelse af Det Nationale Sorgcenter: 8 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 20,3 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Supplerende finansiering til at fjerne aldersloftet for tilskud til psykologibehandling af angst: 1,2 mio. kr. årligt
  • Supplerende finansiering til udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner: 13,6 mio. kr. årligt
  • Opfølgning på demensboligpuljen: 8 mio. kr. i 2020
  • I alt til sundheds- og ældreområdet: Cirka 367 mio. kr. i perioden 2020-2023
Like eller del denne artikel