"Det er utroligt vigtigt, at vi nu får mulighed for at monitorere kvaliteten af vores behandling og kontrol – og for at dokumentere, om kvaliteten er ændret efter overgang til Sundhedsplatformen," siger Peter Rossing.

Efter tre år: Første kliniske kvalitetsdatabase er nu fuldt integreret i Sundhedsplatformen

Tre år efter Sundhedsplatformens implementering er den første kliniske kvalitetsdatabase nu fuldt integreret i systemet. Det drejer sig om Dansk Voksen Diabetes Database, skriver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, RKKP.

Dermed bliver det lettere at skabe et retvisende billede af behandlingskvaliteten i det østlige Danmark - og at benytte relevante patientdata til forbedring.

Sundhedsplatformen har gennem årene ikke sendt data til størstedelen af de kliniske kvalitetsdatabaser, der bruges til at vurdere kvaliteten af behandlingerne på danske sygehuse. Det har betydet i praksis, at personalet har skullet registrere det samme i to forskellige systemer og har skulle gøre det manuelt, hvilket har givet dårlig kvalitet.

"Det er utroligt vigtigt, at vi nu får mulighed for at monitorere kvaliteten af vores behandling og kontrol – og for at dokumentere, om kvaliteten er ændret efter overgang til Sundhedsplatformen. Det er jo netop en af de vigtige intentioner med en elektronisk patientjournal, at man kan få et overblik over kvaliteten. Dermed er det også en stor tilfredsstillelse for alle dem, som har tastet data i Sundhedsplatformen, at de nu kan bruges til dette formål. Det vil dog tage tid at sikre, at alt er dokumenteret korrekt, når man skifter et så grundlæggende system ud – men det er en lovende begyndelse", udtaler Peter Rossing, professor ved Steno Diabetes Center Copenhagen og styregruppeformand for Dansk Voksen Diabetes Database.

Klinikerne kan nu se alle registrerede data i Sundhedsplatformen med det samme, og de bliver gjort opmærksom på eventuelle mangler og fejl, inden data sendes direkte til RKKP.

Jens Winther Jensen, direktør for RKKP, siger i en pressemeddelelse, at integrationen af de nationale kliniske kvalitetsdatabaser i EPJ har afgørende strategisk betydning for RKKP, som skal bidrage til mere tidstro data og mindske registreringsbyrden for sundhedspersonalet.

Region Hovedstaden og RKKP arbejder på at integrere Sundhedsplatformen med yderligere 15 databaser frem imod 2022 – ud over de ca. 20 databaser som Sundhedsplatformen i dag sender data til via andre systemer.

Sundhedsplatformen leverer nemlig data til en række nationale registre f.eks. Landspatientregisteret, Fødselsregisteret, Dødsårsagsregisteret etc. Disse er imidlertid ikke kliniske kvalitetsdatabaser. De databaser, som klinisk kvalitetsdatabase-projektet i Sundhedsplatformen arbejder med, er fokuseret på nationale kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af RKKP.

RKKP samarbejder også med MidtEPJ om at etablere en integration med Dansk Register for Akut Koronart Syndrom.

 

Like eller del denne artikel