"Det er regionerne, der har kompetencen til at lave eventuelle justeringer, og der er behov for armslængde fra Folketinget," siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff.

Sundhedsordførere: Vi vil ikke blande os i Medicinrådet

Danske Regioner kan køre videre med Medicinrådet uden indblanding fra Folketinget.

Det er ifølge Altinget meldingen fra en række sundhedsordførere oven på de sidste måneders debat om ændringer i Medicinrådet.

"Det er regionerne, der har kompetencen til at lave eventuelle justeringer, og der er behov for armslængde fra Folketinget," siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) til Altinget.

Ved en offentlig høring om evalueringen af Medicinrådet i Landstingssalen i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i oktober efterlyste de to patienterrepræsentanter i Medicinrådet, Leif Vestergaard Petersen og direktør i Danske Patienter Morten Freil, en tydeligere dialog mellem rådet og de politikere, der har udpeget medlemmerne.

”Det er en etisk og politisk beslutning, hvorvidt et lægemiddel er for dyrt, og politikerne har accepteret, at Medicinrådet træffer beslutninger om det, men jeg savner en kalibrering af, om rådet træffer de rigtige beslutninger eller ej,” sagde Leif Vestergaard Petersen under høringen.

Men ifølge Altinget vil hverken Enhedslisten, SF, Radikale eller Venstre gribe ind i regionernes styring af Medicinrådet. Det viser en rundringning til partiernes sundhedsordførere.

Kun Dansk Folkeparti (DF) vil have ændringer. Liselott Blixt fra DF ønsker, at medicin til nye eller sjældne sygdomsområder skal undtages fra vurderinger i Medicinrådet. Og hun ønsker, at der skal mere tekst på det syvende princip, så det er sikret, at lægerne ikke oplever et økonomisk pres, hvis de skal ordinere medicin, som ikke er anbefalet som standardbehandling af Medicinrådet.

"Med den viden, vi har fra evalueringen, har jeg ikke nogen grund til at tro, at det syvende princip ikke bliver respekteret. Det er ikke mit indtryk, at der er læger, der giver en dårligere behandling, fordi de oplever pres," siger Rasmus Horn Langhoff til Altinget.

 

Tags: Medicinrådet, syvendeprincip

Like eller del denne artikel