Nyresyge bytter donor-organer

Selv om der er voldsom mangel på organdonorer, må lægerne nogle gange afvise en person, som gerne vil donere sin ene nyre til en nyresyg pårørende, fordi nyren simpelthen ikke passer til pårørende.

Det bliver der nu lavet om på i et nyudviklet skandinavisk nyreudvekslingsprogram. Og den første dansker har for nylig gennem programmet fået en ny nyre, ikke fra danskerens egen pårørende, men fra en anonym nærtstående til en anden nyresyg person et sted i Skandinavien. Og samtidig blev den anonyme nyredonors syge familiemedlem transplanteret med en nyre fra en nærtstående til den danske nyrepatient.

Operationerne blev udført parallelt i Aarhus og på det andet transplantationscenter i Skandinavien, og nyrerne blev udvekslet med fly mellem de to transplantationscentre.

"Nogle gange må vi afvise en familiedonor, fordi nyren ikke passer til modtageren, og her kan nyreudvekslingsprogrammet gøre, at donation og transplantation alligevel bliver mulig. Ud over at hjælpe sit eget familiemedlem, kan man på denne måde også være med til at hjælpe en anden patient," siger overlæge Karin Skov.

Når lægerne undersøger muligheden for transplantation med levende donor, viser det sig i en tredjedel af tilfældene, at den påtænkte donor ikke passer til modtageren. Den mest almindelige årsag til, at en pårørende ikke kan donere, er antistoffer hos den nyresyge, som betyder, at kroppen vil afstøde nyren. I disse tilfælde er modtageren i stedet henvist til at stå på venteliste til nyretransplantation fra en afdød donor.

"Vi forventer ikke voldsomt mange flere transplantationer med nyreudvekslingsprogrammet, men det vil være en stor hjælp for de patienter, som ellers vil få svært ved at få et nyt organ på grund af antistoffer," siger Karin Skov.

Nyreudvekslingsprogrammet STEP (ScandiaTransplant Kidney Exchange Program)er et samarbejde mellem de skandinaviske transplantationscentre i organisationen Skandiatransplant.

De første transplantationer i nyreudvekslingsprogrammet blev udført på transplantationscentre i Sverige i efteråret 2018. Her blev en kæde på tre nyretransplantationer gennemført samtidigt.

Aarhus Universitetshospital arbejder systematisk for at øge antallet af transplantationer gennem brug af levende donorer og i samarbejde med Dansk Center for Organdonation og intensivafdelingerne i Jylland for at øge antallet af afdøde donorer. Alligevel står omkring 100 nyresyge på venteliste til en nyretransplantation i Aarhus.

Like eller del denne artikel