”Mine studier viser især to interessante ting - at vi kan finde sygdommene, og at vi kan identificere 100 pct. af de patienter, der har den største risiko. Det betyder, at vi kan gribe ind. Mit oplæg til Sundhedsudvalget var derfor, at man burde udbrede SSUPP tilhele landet. Naturligvis med eksternt tilførte midler. Til gengæld vil jeg forvente, at vi opnår en markant nedsat overdødelighed – fra 15-20 år til 6-8 år,” siger Niels Rokkjær.

Læge: Sådan får vi overdødeligheden sat ned med 10 år for psykiatriske patienter

Lige meget hvilke skruer politikerne har skruet på, er man længe ingen vegne kommet i forhold til at nedbringe den markante overdødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser. Noget tyder imidlertid på, at et koncept i Region Hovedstaden kan knække koden. Og de gode resultater herfra ser formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann (V), gerne udbredt til hele landet.

Hendes ønske fremsættes på baggrund af et foretræde for udvalget 24. oktober, hvor speciallæge i almen medicin, Niels Rokkjær, mødte frem med tal og undersøgelser, der bakkede hans budskab op om, at psykiatriske patienters overdødelighed kan nedbringes markant. Han har været ansat i Region Hovedstadens Psykiatri siden 2012 og har indtil i dag undersøgt 7.000 patienter. Hertil har han brugt et koncept, som han selv har udviklet og kalder Systematiske Somatiske Undersøgelser af Psykiatriske Patienter, SSUPP.

En undersøgelse i regi af SSUPP tager 30 minutter og er designet til brug af specielt optrænede speciallæger i almen medicin.

Ved hjælp af konceptet har Niels Rokkjær hos 77 pct. af patienterne på ambulatorierne og 92 pct. af dem på bostederne fundet sygdom af somatisk karakter, som de ikke vidste, at de havde, eller som ikke var velregulerede. I de fleste tilfælde led de af KOL, sukkersyge og/eller blodpropper.

”Mine studier viser især to interessante ting - at vi kan finde sygdommene, og at vi kan identificere 100 pct. af de patienter, der har den største risiko. Det betyder, at vi kan gribe ind. Mit oplæg til Sundhedsudvalget var derfor, at man burde udbrede SSUPP tilhele landet. Naturligvis med eksternt tilførte midler. Til gengæld vil jeg forvente, at vi opnår en markant nedsat overdødelighed – fra 15-20 år til 6-8 år,” siger han.

Spørgsmål til ministeren

På baggrund af Niels Rokkjærs foretræde har Sundhedsudvalget nu bedt sundhedsministeren om en kommentar til hans tal og undersøgelser. Desuden beder de om at få redegjort for erfaringerne med fysisk komorbiditet, ligesom de vil have klarlagt erfaringerne fra Region Hovedstaden og høre, om det er noget, som ministeren kunne forestille sig at drøfte med regionerne om at få udbredt til hele landet.

”Det er en meget klar uretfærdighed, at mennesker med psykiske lidelser lever så mange år kortere end alle andre. Derfor lyder det rigtig spændende, hvis der viser sig nu at være et redskab, som faktisk kan nedbringe overdødeligheden. Og jeg kan da godt undre mig over, at alle regioner ikke allerede har implementeret det,” siger Jane Heitmann og tilføjer, at det vil være oplagt al den stund, at overdødelighed er en problemstilling, som over en bred politisk kam har affødt mange og lange diskussioner om, hvordan koden knækkes.

Prisen for prioritering

Set med Niels Rokkjærs øjne er der ingen vej uden om at knytte praktiserende læger til de psykiatriske ambulatorier, hvis man vil gøre noget ved overdødeligheden. For sygdommene skal findes der, hvor patienterne er, hvorefter man kan sende dem ud til behandling i almen praksis.

Svaret på hvorfor psykiatrien de fleste steder ikke praktiserer dette, mener han handler om økonomi.

”Sagen er, at når en region hyrer en almenmediciner som mig, koster det en psykiater. Og med knappe ressourcer har de fleste psykiatriske centre prioriteret psykiatere,” forklarer han.

I forhold til økonomien siger Jane Heitmann, at hun undrer sig over, at der i finanslovsforslaget for næste år ikke er afsat så meget som ”en bøjet 25-øre til psykiatrien”. Hun har derfor kaldt sundhedsministeren i samråd 30. oktober, for at få en forklaring på, ”hvorfor man i en valgkamp står og lover en 10-års plan og hundredvis af millioner til psykiatrien og derefter undlader at afsætte nogen penge hertil overhovedet,” som hun siger.

 

 

Niels Rokkjærs forskning

I november 2018 har Niels Rokkjær og og speciallæge i almen medicin, Søren Sølund, fået udgivet en artikel i Nordic Journal of Psychiatry om de fund, der gjordes med konceptet SSUPP på 112 beboere på 4 psykiatriske bosteder under daværende Psykiatrisk Center Hvidovre.
I dét studie fandtes der somatisk komorbiditet hos 92 procent af 74 de patienter, der ville lade sig undersøge:
• Hos 11 af de 74 undersøgte patienter fandtes der tegn på akut livstruende sygdom eller indikation for udløsning af kræftpakke forløb.
• Hos 29 af de 74 patienter fandtes der væsentligt forhøjet dødsrisiko på grund af for eksempel nydiagnosticeret eller underbehandlet type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) eller mangelfuld medicinsk forebyggelse af blodpropper hos patienter med tidligere manifest blodprop i hjerte eller hjerne.
• Efter 4 års opfølgning var der indtruffet 9 dødsfald blandt de undersøgte. Heraf tilhørte alle de 9 døde gruppen af patienter hos hvem der fandtes væsentligt forhøjet dødsrisiko.

 

Fakta om SSUPP - Systematiske Somatiske Undersøgelser af Psykiatriske Patienter 

  • Lægen spørger patienten, hvordan de forskellige kropsfunktioner er
  • Lægen gennemgår tidligere blodprøver, sygdomsforløb og medicinliste
  • Patienten klædes på, ift. hvad der er normalt/ikke-normalt
  • I tilfælde af somatisk sygdom henvises patienten til egen læge og klædes på til den opfølgende behandling her

SSUPP gennemføres af en praktiserende læge, som er oplært i konceptet. Undervisningen foregår en dag ugentligt i 12 uger. Bl.a. lærer man, hvordan man bedst samtaler med en psykiatrisk patient og får viden om bl.a. stigmatisering og selvstigmatisering.

 


Fakta om overdødelighed

  • Psykiatriske patienters middellevetid er 15 – 20 år kortere end alle andres
  • 60 pct. af overdødeligheden skyldes fysisk sygdom, som kunne behandles
  • Kun 20 – 30 pct. af sygdomsbyrden hos psykiatriske patienter er kendt

 

 

Spørgsmål til sundhedsminister Magnus Heunicke fra sundhedsudvalget:

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
Spørgsmål 139
Vil ministeren kommentere henvendelse og præsentationsmaterialet om opsporing af fysisk
komorbiditet hos psykiatrisk syge patienter fra speciallæge Niels Rokkjær fra udvalgets
møde den 24. oktober 2019, jf. SUU alm. del – bilag 26 (2018-19, 2. saml.) og SUU
alm. del – bilag 39?

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
Spørgsmål 140
Kan ministeren oplyse erfaringerne fra Region Hovedstaden om opsporing af fysisk komorbiditet
hos psykiatrisk syge patienter med Systematiske Somatiske Undersøgelser af
Psykiatriske Patienter (SSUPP)?

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
Spørgsmål 141
Kan ministeren oplyse, i fald der er gode erfaringer med Systematiske Somatiske Undersøgelser
af Psykiatriske Patienter (SSUPP) i Region Hovedstaden, hvad der forhindrer at
udbrede arbejdsmetoden til de øvrige regioner?

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
Spørgsmål 142
Vil ministeren drøfte arbejdsmetoden Systematiske Somatiske Undersøgelser af Psykiatriske
Patienter (SSUPP) med Danske Regioner i forbindelse med drøftelsen af 10 årsplanen
for psykiatrien?

Tags: psykisk syge, psykiatri

Like eller del denne artikel