Den nye nordfløj.

Region Hovedstaden taber sag om møbler til nyt hospitalsbyggeri

Region Hovedstaden har tabt sag om udbud af møbler til Nordfløjen på Det Nye Rigshospitalet.

26. januar næste år åbner Rigshospitalets milliarddyre nye nordfløj, og blandt inventaret kommer også flunkende nye reoler, skriveborde og lamper til en værdi af ialt syv millioner kroner.

Fra byggeriets side har smagen været stensikker: De nye møbler skulle se ud på en helt speciel måde. Være så og så store og i den og den farve.

De mange krav gjorde, at det lovpligtige udbud indsnævrede konkurrencen dramatisk. Faktisk var det reelt kun muligt at byde ind med et bestemt produkt, og det fik en møbelleverandør til at klage til Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet giver nu klageren medhold i, at kravsspecifikationerne var alt for snævre.

Da Klagenævnet for Udbud fik klagen, meddelte nævnet til Region Hovedstadens advokat, at klagen skulle have opsættende virkning, og at regionen dermed ikke måtte indgå aftale med nogen leverandør om levering af møblerne, før Klagenævnet havde truffet en endelig afgørelse.

Denne oplysning om opsættende virkning blev ved en fejl hos regionens advokat dog ikke videresendt til regionen, så regionen tildelte kontrakten til en anden leverandør end klageren.

Da regionen blev gjort opmærksom på fejlen, blev kontrakten med leverandøren sat i bero, men den nye misere gjorde ikke klageren mildere stemt. Klageren forlangte, at de indgåede kontrakter blev annulleret, men har dog ikke fået medhold i dette af Klagenævnet.

Kendelsen fra Klagenævnet betyder, at regionen har tabt sagen og skal betale en bøde på 460.000 kroner til Klagenævnet og sagsomkostninger på 70.000 kroner til klager. Regionen får dog lov til at fastholde aftalerne med den valgte leverandør af hensyn til de konsekvenser, som et eventuelt nyt udbud kunne få for åbningen af Nordfløjen. Sagen får altså ikke umiddelbart konsekvenser for den planlagte åbning den 26. januar, men klager har dog mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene indenfor otte uger efter afgørelsen, dvs. inden d. 6. december.

Økonomidirektør Jens Buch Nielsen er ærgerlig over kendelsen.

"Vi tager sagen til efterretning og erkender, at vi kan gøre det bedre i forhold til udbud ved de nye byggerier. Vi har kun ganske få klagesager, og det er rigtigt ærgerligt, når det går galt, for vi er selvfølgelig kun interesseret i at gøre tingene korrekt. Vi ønsker en åben udbudsproces, og at der er så mange som muligt, der kan byde ind. Det giver den bedste konkurrence og pris," siger han.

Han oplyser, at der til de tre deludbud: Skriveborde, lamper og reoler var henholdsvis to, to og en, der bød.  

Han mener, at regionen fremadrettet skal have udbudsjuristerne fra Koncernindkøb ind over udbudsmaterialet for at sikre, at kravsspecifikationerne er i orden.

Sagen om møblerne er kun seneste skud på stammen over problemer i forbindelse med den nye, milliarddyre Nordfløj. Sundhedsministeriet har i flere år ført et skærpet tilsyn med byggeriet på Rigshospitalet, der har alvorlige økonomiske udfordringer som følge af ekstrakrav fra entreprenører på projektet.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk