"Vi har fået en god økonomiaftale med regeringen i år. Sammenholdt med den gode og stabile økonomi, vi har i regionen, har det været muligt at prioritere rigtig mange områder i årets budgetaftale. Det er glædeligt og vil gavne både patienterne og medarbejderne," siger regionrådsformand Stephanie Lose.

Psykiatrien får saltvandsindsprøjtning i Region Syddanmark

Mandag aften vedtog Region Syddanmark i et bredt forlig budgettet for 2020, og her får blandt andet psykiatrien en økonomisk indsprøjtning. 39 af regionsrådets 41 medlemmer står bag forliget, kun Enhedslistens to mandater er ikke med.

Regionen planlægger om et par måneder at vedtage en ny psykiatriplan, som vil gælde fra 2020 til 2024, og i budgettet afsættes i første omgang 24 millioner kroner årligt. Det er langt fra nok, for fuldt indfaset vil planen koste ca. 62 millioner kroner mere om året samt afledte investeringer på 125 milllioner kroner. Men regionen vil gøre status over planen, når regeringens bebudede 10-års plan for psykiatrien er klar, for der vil sandsynligvis være en række sammenfald - plus der skal være en national aftale om finansiering af 10 års-planen, hvori der nok også gemmer sig penge.

Samlet omfatter udkastet til regionens psykiatriplan 38 anbefalinger til indsatser, som kan forbedre psykiatrien i Region Syddanmark. Den nye psykiatriplan forventes godkendt af regionsrådet i december 2019 efter endt høring og har blandt andet fokus på forskning i årsager til mental mistrivsel hos børn og unge samt på at forebygge, at psykisk sårbare børn og unge står uden hjælp, fordi de ikke tilhører målgruppen for psykiatrien.

Løft af økonomien

Økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen betød et løft på ialt 1,5 mia. kr., og godt 20 procent af de ekstra penge havner i Region Syddanmarks kasse, så der er råd til, at flere dele af sundhedsområdet får et løft. Bl.a. bliver der akut MR-scanning døgnet rundt til patienter med blodprop i hjernen, udbredelse af personlig medicin, som er skræddersyet til den enkelte patient, forbedrede parkeringsforhold ved sygehuset i Esbjerg og en bedre introduktion til nye medarbejdere og penge til initiativer for bedre trivsel og videreuddannelse for de gamle.

"Vi har fået en god økonomiaftale med regeringen i år. Sammenholdt med den gode og stabile økonomi, vi har i regionen, har det været muligt at prioritere rigtig mange områder i årets budgetaftale. Det er glædeligt og vil gavne både patienterne og medarbejderne," siger regionrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Region Syddanmark forsøger at forhindre samme problemer, som Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital har haft i forbindelse med flere sygehusmatriklers udflytning til det nye hospital i Skejby. Massive flytteudgifter har været tæt på at smadre driften og arbejdsglæden på resten af hospitalet.

Indflytningen på Nyt OUH i 2022 vil også være forbundet med meget betydelige engangsudgifter på anslået ca. 530 mio. kr. Udover selve flytningen drejer det sig f.eks. om udgifter til dobbeltdrift i en periode, træning af personale og indkøring/validering af systemer. I aftalen om budget 2019 er med Odense Universitetshospital aftalt en løbende opsparing til dækning af flytterelaterede udgifter. Herudover beholder OUH effektiviseringsgevinsterne på 376 mio. kr. i indflytningsåret.

Af budget-teksten fremgår det, at OUH, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus er i gang med at realisere betydelige effektiviseringsgevinster som forudsat i forbindelse med ibrugtagning af nye sygehus­byggerier, og i den økonomiske planlægning indgår derfor, at der spares op over flere år til de ekstra udgifter i flytteårene.

 

 


Fakta om budget 2020

Aftalen om budget 2020 indeholder:

  • 206 mio. kr. til stigende medicinudgifter og til udgifter forbundet med, at den gennemsnitlige levealder stiger og syddanskerne derfor har brug for flere sundhedsydelser.
  • 50 mio. kr. til apparatur og genanskaffelser.
  • 80 mio. kr. ekstra til sundhedsområdet, hvoraf de 24 mio. kr. er øremærket til psykiatriområdet.
  • 20 mio. kr. til forbedrede introduktionsforløb for nyansatte samt styrkelse af uddannelsestilbud til de sundhedsprofessionelle, som allerede er aftalt og finansieret af merbesparelsen fra det gennemførte udbud af vaskeriydelser.
  • 15 mio. kr. er til regional udvikling og dermed også til arbejdet med klima og bæredygtighed.
  • Derudover indeholder aftalen et engangsbeløb på 65 mio. kr. til indkøb af nyt udstyr, digitalisering og udbredelse af gode løsninger til hele regionen.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget i 2020 er på i alt 26,5 mia. kr.

 

 

FRA TWITTER: 

Like eller del denne artikel