Formand for Praktiserende Lægers Organisation i hovedstaden, Karin Zimmer, er godt tilfreds med den nye aftale.

Lægerne skal oftere på hjemmebesøg i hovedstaden

I et forsøg på at nedbringe både antallet af opkald til akuttelefonen 1813 og antallet af indlæggelser får de praktiserende læger i Region Hovedstaden nu lettere ved at tilse ældre borgere i deres eget hjem.

Region Hovedstaden og regionens praktiserende læger har lavet en aftale om at styrke samarbejdet om akutte patienter, for parterne er enige om, at man skal forebygge, at ældre, svækkede mennesker indlægges eller genindlægges, hvis deres sygdom i virkeligheden kan håndteres med en koordineret indsats i hjemmet.

Aftalen betyder ekstra 12 millioner kroner til lægerne, og det skulle gerne munde ud i ca. 9.000 forebyggende sygebesøg i regionen om året. Både kommunens personale og den praktiserende læge vil selv kunne tage initiativ til, at borgeren får besøg.

Formand for Praktiserende Lægers Organisation i hovedstaden, Karin Zimmer, er tilfreds med, at aftalen lægger en ramme for nogle af de store udfordringer, som de praktiserende læger sidder med ude i praksis.

"Praktiserende læger kan nu prioritere tid til at afklare akut sygdom hos ældre borgere i samarbejde med de kommunale akutfunktioner. Eller tage hjem til borgeren og sammen med personale fra kommunen vurdere borgerens behov og ønsker og dermed forebygge indlæggelser – det kan f.eks. være borgere med lungebetændelse eller urinvejsinfektion. Ligeledes får de praktiserende læger bedre rammer for at ringe og konsultere den afdeling, som lige har udskrevet en patient, hvor der måske er brug for at justere i medicinen, så patienten sparer en strabadserende tur ind på hospitalet," siger Karin Zimmer.

Regionen og Praktiserende Lægers Organisation i hovedstaden fremhæver også en ny praksiskonsulentfunktion, som skal være et bindeled mellem egen læge og Akuttelefonen 1813. Det skal bl.a. styrke, at flere borgere afsluttes ved 1813 og ikke henvises til egen læge næste dag.

Derudover skal en styrkelse af den faglige kommunikation omkring de komplekse patientforløb sikre, at borgerne kan blive behandlet hos egen læge og undgå indlæggelse. Af pressemeddelelsen fremgår det, at man forventer, at de praktiserende læger og regionens hospitaler vil være i kontakt cirka 18.000 gange om året på den baggrund.

Endelig skal aftalen nedbringe antallet af opkald til 1813. Det siger formanden for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Christoffer Buster Reinhardt (K).
»Ved at styrke det nære sundhedsvæsen sikrer vi, at mere klares mellem læge, kommune og borger, uden at hospitalet eller 1813 skal indover,« siger Christoffer Buster Reinhardt.

 

Like eller del denne artikel