"På den ene side glæder jeg mig over, at det er muligt at give hospitalerne bedre økonomiske forhold. Det vil gavne både patienter og medarbejdere. På den anden side er der - trods flere penge - fortsat en stram økonomi," siger Anders Kühnau.

Budget på plads: Besparelser er væk på kriseramte Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital (AUH) fik en kæmpe hånd fra regionsrådet i Region Midtjylland, da samtlige partier i går, tirsdag, skrev under på næste års budget.

Med budgetforliget for 2020 løfter forligspartierne AUH´s økonomi med i alt 214,3 mio. kr. Samtidig har partierne en intention om, at de 60,7 mio. kr., der mangler for at komme i balance, vil blive tilført i 2021.

100 mio. kr. af de 214,3 mio. kr. er den sum, som regeringen øremærkede til Aarhus Universitetshospital i økonomiaftalen mellem regioner og staten for 2020.

"Regionsrådet tilfører AUH et varigt og markant løft fra 2020 og frem. Dermed er de nye varslede besparelser fra næste år og frem taget af bordet. Hospitalets gæld mere end halveres. Og det urimelige krav om at levere en forbedret effektivitet på otte pct. er vekslet til seks pct. Det er en god aftale for AUH, der nu kan koncentrere sig om den store opgave det er at finde sig til rette i nye rammer og nye arbejdsgange," siger formanden for regionsrådet, Anders Kühnau (Soc).

Med tilførslen af de mange millioner kr. følger en række klare krav fra regionsrådets side. F.eks. skal hospitalet overholde de aftalte økonomiske rammer og komme i stabil drift. Det sidste betyder bl.a., at der medio 2020 gennemføres mindst 1000 operationer om ugen.

"Der ligger en svær opgave for hele AUH i at nå i mål i forhold til disse meget tydelige forventninger," siger Anders Kühnau.

Det er primært statens økonomiaftale med regionen, som gør politikerne i stand til at give AUH hjælp. Økonomiaftalen 2020 bidrager med et råderum i Region Midtjylland på 301,6 mio. kr. Herudover er der budgettilpasninger på sundhedsområdet på 250,6 mio. kr. Der er således et samlet råderum til prioritering på 552,2 mio. kr

"Det er ikke hvert år, at vi har over en halv milliard kroner til politisk prioritering. Det havde vi i år, blandt andet på grund af en positiv økonomiaftale. Men der er hårdt brug for hver en krone. Så på den ene side glæder jeg mig over, at det er muligt at give hospitalerne bedre økonomiske forhold. Det vil gavne både patienter og medarbejdere. På den anden side er der - trods flere penge - fortsat en stram økonomi," siger Anders Kühnau.

I forligspartierne er man også godt klar over, at der også er økonomiske problemer på regionshospitalerne. De får derfor også del i væksten, fordelt efter størrelsen af hospitalets budget. Det betyder, at Regionshospitalet Horsens tilføres seks millioner kroner, Hospitalsenhed Midt 14,8 millioner kroner, Regionshospitalet Randers seks millioner kroner, Hospitalsenheden Vest 13,1 millioner kroner og psykiatrien 10,6 millioner kroner.

Herudover tilføres Regionshospitalet Randers 33,2 mio. kr. i 2020. Beløbet falder de kommende år og vil fra 2023 og frem være på 17 millioner kroner. Fra 2022 tilføres også Regionshospitalet Horsens 15 millioner kroner per år.
De ekstra penge til Horsens og Randers gives, fordi disse to hospitaler har særlige udfordringer, blandt andet affødt af en høj produktivitet. Det gør, at hospitalerne har svært ved at reducere udgifterne tilstrækkeligt.

Udover de nævnte løft til hospitalerne bliver der i budgettet også afsat 15 millioner kroner til at styrke indsatsen på tre områder: Det nære sundhedsvæsen, med-finansiering af anlægsprojekter i regionens sundhedshuse samt etablering af gode fysiske rammer for de kommunale og regionale funktioner i Lemvig Sundhedshus.


Fakta: Regnskabet om AUH

Aarhus Universitetshospital har en økonomisk ubalance på 275 mio. kr. i 2020 og frem. Med budgetforliget for 2020 prioriterer forligspartierne i alt 214,3 mio. kr. til Aarhus Universitetshospital. De 214,3 mio. kr. er fordelt med:

 • 30 mio. kr. til nye behandlinger 
 • 130 mio. kr. som kompensation for to procents effektiviseringskrav
 • 17 mio. kr. til personlig medicin og
 • 37,3 mio. kr. som er Aarhus Universitetshospitals andel af realvæksten til de somatiske hospitaler og psykiatrien 

Aarhus Universitetshospitals ubalance er dermed reduceret til 60,7 mio. kr. i 2020 og frem. Forligspartierne er enige om, at Aarhus Universitetshospital i 2020 må have et merforbrug svarende til den resterende ubalance på op til 60,7 mio. kr. Ubalancen forventes at blive dækket af engangsmidler, der frigøres som følge af konsolideringstiltag i 2019 samt den generelle økonomistyring i 2020.

Med de midler, der bevilges til Aarhus Universitetshospital, samt muligheden for merforbrug op til 60,7 mio. kr. i 2020, er der ikke behov for yderligere besparelser på Aarhus Universitetshospital i 2020 som følge af budget 2020. Forligspartierne er enige om intentionen om, at Aarhus Universitetshospital i perioden 2020-2021 samlet set bevilges 275 mio. kr. i varige midler. Den endelige udmøntning i 2021 foretages dog først i forbindelse med budgetforliget for 2021, når den endelige økonomiske ramme kendes.

Kilde: Budgetaftalen i Region Midtjylland for 2020

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os