”Vi har besluttet, at vi skal arbejde hen imod et helt nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, der skal forbedre rammerne for børn og unge, der indlægges med psykiatriske problemer,” siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Her er planerne for hospitalerne i hovedstaden

​En samlet Børne- og Ungdomspsykiatri, et nyt kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital og samling af brystkirurgi på Gentofte Hospital er nogle af de tiltag, som Regionsrådet netop har vedtaget i den nye hospitalsplan 2025.

I planen har regionsrådspolitikerne vedtaget, at brystkirurgi og røntgenundersøgelse af brystet samles på Herlev Gentofte Hospital. Afdelingen for plasttikkirurgi vil i forbindelse med, at Gentofte Hospital skal være regionens udviklingshospital for planlagt kirurgi, blive flyttet fra Herlev til Gentofte Hospital. Samlingen sættes i gang så hurtigt som muligt, men kræver en rokade af enkelte specialer, der i dag er beliggende på Gentofte Hospital.

I den nye hospitalsplan skal sengepladserne i Børne– og Ungdomspsykiatrien samles under et tag i et nyt center på Glostrup Hospital. Alle tre hovedmatrikler – Glostrup, Hillerød og Bispebjerg – vil stadig have ambulante funktioner.
Formålet med samlingen af sengepladserne er at sikre bedre sammenhæng i forløbene, særligt mellem akutmodtagelsen for børne- og ungdomspsykiatrien, der også er beliggende i Glostrup, og de øvrige sengeafsnit.

”Vi har besluttet, at vi skal arbejde hen imod et helt nyt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, der skal forbedre rammerne for børn og unge, der indlægges med psykiatriske problemer. Her kan vi tilbyde børnene og deres familier den bedste behandling, bl.a. med patientstuer med plads til medindlagte forældre, fælles opholdsrum og gode udearealer,” siger regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Også den nye psykiatiske afdeling på Bispebjerg er i gang med at blive bygget færdig. Når bygningen står klar, er det meningen at Psykiatrisk Center København skal samles under ét tag. Lige nu er den psykiatriske behandling spredt ud over flere hospitaler i København, blandt andet, Rigshospitalet, Bispebjerg og Gentofte Hospital, men bliver altså samlet på Bispebjerg.

Målet er, at det skal give en bedre sammenhæng i behandlingsforløbet for patienterne.

I 2023 tages Nyt Hospital Bispebjerg i brug. Her skal der oprettes et særligt kvinde-barn center, som vil kunne varetage 3.500 fødsler om året. Centret vil komme til at bestå af en fødeafdeling, en børne- og ungeafdeling inkl. afsnit for behandling af nyfødte samt afdeling for kvindesygdomme.

Derudover bibeholdes akutområdet uændret i den nye hospitalsplan. Der vil fortsat være akutmodtagelser på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Nordsjællands Hospital i Hillerød og på Bornholm. Ligeledes fortsætter akutklinikkerne i Helsingør, Frederikssund, Glostrup, Gentofte og på Amager. Frederiksberg akutklinik fortsætter til hospitalet nedlægges i 2023.

Hospitalsplanen har været i offentlig høring, hvor alle har kunnet bidrage. Der er kommet i alt 76 høringssvar fra bl.a. borgere, kommuner, faglige organisationer og regionens sundhedsfaglige råd.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os