Folketingets sundhedsudvalg afholder offentlig høring om Medicinrådet

Folketingets sundhedsudvalg afholder offentlig høring om Medicinrådet. Det sker 23. oktober i Landstingssalen i Folketinget.

Formålet med høringen at få drøftet, hvordan det går med Medicinrådet og drøfte Danske Regioners evaluering af Medicinrådet. Skal der ændres noget på baggrund af de første års erfaringer og evalueringen?

Udvalget ønsker bl.a. følgende spørgsmål belyst:

 • Medicinrådets hidtidige virke og praksis i forhold til at vurdere og prioritere sygehusmedicin m.v.
 • Fungerer Medicinrådet efter hensigten, og har Medicinrådet levet op til Folketingets syv overordnede principper for prioritering af sygehuslægemidler?
 • Hvordan skelner Medicinrådet mellem medicin til almindelige sygdomme (som kræft) og sjældnere diagnoser?
 • Hvordan indgår økonomi i vurdering af lægemidler?
 • Hovedkonklusioner i evalueringen af Medicinrådet. Hvilke overvejelser, initiativer og forbedringer giver evalueringen anledning til?
 • Hvad er patientorganisationers, lægevidenskabens og lægemiddelindustriens synspunkter på Medicinrådet og evt. forslag til ændringer og forbedringer?
 • Hvilke erfaringer med Medicinrådet kan inddrages i drøftelsen om at oprette et Behandlingsråd?


Oplægsholderne er de to formænd for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen samt:

 • Stephanie Lose, formand, Danske Regioner
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter
 • Henrik Ullum, formand, Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
 • Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustrien (Lif)
 • Flemming Sonne, administrerende direktør for regionernes indkøbsorganisation Amgros
 • Leif Vestergaard Pedersen, tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, tidligere medlem af KRIS og RADS og nuværende medlem af Medicinrådet
 • Jes Søgaard, professor, Dansk center for sundhedsøkonomisk forskning (DaCHE), SDU

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel