Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicinrådet om kritik: Vi tilsidesætter ikke fagudvalgs in􏰀dstilli􏰀nger

I 11 ud af de 70 afsluttede sager i Medicinrådet har der været forskel på fagudvalgets oprindelige udkast til kategorisering af lægemidlets værdi og den endelige vurdering. Men Medicinrådet har aldrig har tilsidesat et fagudvalgs "i􏰀ndstilli􏰀nger". Sådan skriver rådet til sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.). "Det er vel det, man kalder manipulation," siger Liselott Blixt (DF).

"Medici􏰀rådet vurderer lægemidlers værdi på baggrund af udkast til vurdering fra fagudvalgene. Den endelige vurdering foreligger først efter en drøftelse mellem fagudvalg og Medicinrådet på et råds􏰁møde,” skriver Medicinrådet.

Det er Magnus Heunicke, som har bedt om Medicinrådets kommentar, så han selv kan svare Liselott Blixt, Dansk Folkepartis sundhedsordfører. Hun har nemlig bedt om hans holdning til, at "Medicinrådet flere gange har tilsidesat fagudvalgets indstillinger vedrørende et lægemiddel, der kan give patienterne op til to års ekstra overlevelse?” Med sin formulering hentyder Liselott Blixt til lægemidlet Revlimid, hvor studier har vist, at visse knoglemarvskræfftpatienter kan få op til to års ekstra levetid, hvis de får midlet som vedligeholdelsesbehandling.

Men Medicinrådet afviser altså, at det er "indstillinger", som rådets forskellige fagudvalg udarbejder. Det er derimod "udkast til vurderinger".

24. september godkendte Medicinrådet endelig Revlimid (lenalidomid) som vedligeholdelsesbehandling til visse patienter med knoglemarvskræft. Det skete, da firmaet bag tilbød en såkaldt nul-løsning, som gjorde, at hospitalerne ved en godkendelse ikke skulle have ekstra penge op af kassen. Prisen på lægemidlet til de nye patienter ville blive modsvaret af en rabat på den Revlimid, som allerede blev brugt til andre patienter.

Var firmaet ikke kommet med rabatten, var Revlimid efter al sandsynlighed blevet afvist som vedligeholdelsesbehandling igen, for Medicinrådet havde på et tidligere møde nedjusteret den kategorisering af Revlimid, som fagudvalget var kommet med. Fagudvalget mente, at den kliniske merværdi af lægemidlet var "stor", men Medicinrådet skruede ned for retorikken og endte på mødet med at kalde den kliniske merværdi for "moderat". Betydningen af de to ord kan være fuldstændig afgørende for, om et lægemiddel bliver anbefalet eller ej.

Det var efter dette møde, at Liselott Blixt besluttede at spørge Magnus Heunicke om hans holdning til, at rådet kom frem til en anden vurdering af merværdi, end de faglige eksperter i fagudvalget gjorde. Og Heunicke har så spurgt Medicinrådet, som videre svarer:

”I hen􏰀hold til Medici􏰀rådets komm􏰁􏰁issoriu􏰁m ka􏰀n fagudvalgene bidrage til den lægemiddelfaglige vurdering af ny medicin, der foretages af Rådet. I praksis betyder det, at fagudvalgene udarbejder udkast til vurdering, som fagudvalgets formand fremlægger for Rådet på et rådsmøde. Rådet drøfter herefter udkastet med fagudvalgets formand. Rådet kan vælge af udbede sig en fornyet vurdering i fagudvalget, eller det kan træffe beslutning på baggrund af udkast, forelæggelse og drøftelse."

Ifølge Medicinrådet har rådet afsluttet 70 sager om anbefaling af nye lægemidler. I 11 ud af de 70 afsluttede sager har der været forskel på fagudvalgets oprindelige udkast til kategorisering af lægemidlets værdi og den endelige vurdering. I seks af de 11 sager er fagudvalg og rådet siden nået til enighed efter en drøftelse, mens fagudvalget i fem af de 11 sager har fastholdt sin oprindelige indstilling efter drøftelse med rådet.

"Jeg kan henholde mig til Medicinrådets svar," skriver sundhedsminister Magnus Heunicke lakonisk til Liselott Blixt.

"Jeg har læst svaret, flere gange, men bliver ikke klogere," siger Liselott Blixt. "Men jeg er ikke tilfreds med det, for hvad nytter det at have et fagudvalg, hvis man ændrer deres indstilling bagefter?" "I forhold til, om det er et udkast til vurdering eller indstilling, så må der sikres, at når fagudvalget sidder med det, så er det en indstilling. Den er jo kommet efter udvalgets vurdering. Som jeg læser det, så kommer fagudvalget med en indstilling, men når de så holder et møde med Medicinrådet, så taler de sig enige om, at det nok ikke er så godt alligevel. Det er vel det, man kalder manipulation," siger hun.

Tags: revlimid

Del artikler