Hvad gør sangkoret, når dirigenten er tonedøv?

Debat

Af Flemming Sylvest Pedersen

Pensioneret programmør og systemudvikler

DEBAT: Pensioneret programmør og systemudvikler Flemming Sylvest Pedersen har hvæsset den satiriske pen. Fra et "gammelt" eventyr går der på forunderlig vis en parallel til moderne tiders Sundhedsplatformen, fabulerer han.

Der var en gang et sangkor. Dirigenten led desværre af en alvorlig skavank. Han kunne ikke høre forskel på de høje og de lave toner, og når koret sang forbilledligt rent, hørte han, at det sang falsk.

Publikum var heller ikke glade for dirigenten, for korets koncerter var det rene rod og forvirring.

Men hvad skulle korsangerne gøre ved denne uholdbare situation? Nogle foreslog at man fyrede dirigenten, men det havde korsangerne desværre ikke nogen beføjelser til. Så var der én, som foreslog, at man appellerede til korets sponsorer. Koret havde jo omkostninger, som de ikke selv havde midler til at dække, så de fik pengene fra Den store Sponsor.

De henvendte sig derfor, i et skrift, som blev bragt i alle kejserdømmets aviser, med en opfordring til Den store Sponsor. Men Den store Sponsor mente ikke, at det hørte til hans ansvarsområde - det måtte være en sag for hans undersponsorkontorer og hans Styrelse for Kormusik.

Så hvad skulle de stakkels korsangere så gøre? De måtte begræmmede erkende, at der nok ikke var andet at gøre end at vente på, at undersponsorkontorerne om nogle år skulle genvælges. Så hvis korsangerne fik overtalt så mange som muligt af pøbelen - det var nemlig den, som skulle genvælge undersponsorkontorerne - til at stemme på nogle andre undersponsorkontormedarbejdere, så var der måske en mulighed for at slippe af med den tonedøve dirigent.

På forunderlig vis er der en parallel fra dette gamle eventyr til nogle sager i det nuværende kongerige Danmark. Der er endda to paralleller, nemlig sager i begge de to regioner på Sjælland. De omhandler imidlertid ikke sangkor, men endnu værre, sundhedsvæsenet.

Senest har overlægerådet i Region Sjælland, som består af 837 overlæger med formanden Anne Jung i spidsen, erklæret, at Sundhedsplatformen er den største katastrofe i sundhedsvæsenet i de seneste 28 år.

837 overlæger - det er jo en imponerende samling eksperter og brugere af Sundhedsplatformen, så de må vel vide, hvad de taler om. Så hvad mener formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen, om denne alvorlige kritik? Er han måske begyndt at overveje at afskaffe Sundhedsplatformen? Nej, nej, nej. Formanden, som har en handelsuddannelse fra Superbrugsen i Horslunde, mener, at han ved bedre end 837 overlæger. Hvilken selvovervurdering. Han ønsker ikke at afskaffe Sundhedsplatformen, som han må formodes aldrig at have benyttet selv, men læner sig op ad det såkaldte 'Ekspertråd', som har rådgivet Region Hovedstaden om, hvad der skulle til for at få Sundhedsplatformen til at fungere bedre.

Desværre lå det ikke i rådets opdrag, at det kunne være en mulighed at kassere Sundhedsplatformen. For Region Hovedstaden klynger sig ligeledes stadig til håbet om at få Sundhedsplatformen til at fungere ordentligt - koste hvad det vil.

Jamen hvad så med vores nye sundhedsminister, Magnus Heunicke? Han har faktisk på et tidspunkt set lyset - han har erkendt, at Sundhedsplatformen er konstrueret til et helt andet sundhedsvæsen end det danske, nemlig amerikanske privathospitaler, hvor det er patienternes sundhedsforsikring, som betaler for behandlingen. Kort sagt er systemet primært et faktureringssystem. Men ministeren dækker sig bag hans Styrelse for Patientsikkerhed og undskylder sig med, at hospitalerne er regionernes ansvarsområde. Men det burde da gøre en lille smule indtryk på ministeren, at så mange overlæger mener, at Sundhedsplatformen er til fare for patienterne.

Det står faktisk 837-1 til overlægerne kontra brugsuddeleren. Så skal vi virkelig vente på et folketingsvalg eller en ministerrokade, så vi kan få en ny sundhedsminister, som tager sit job alvorligt? Eller satse på næste regionrådsvalg, hvor vi kan håbe på at få valgt et nyt regionsråd, med en mere kompetent formand end brugsuddeleren?

Og i al den ventetid fosser pengene ud af regionskassen til det kostbare dysfunktionelle journalsystem.

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel