Klaus Lunding.

Klaus Lunding stopper som hospitalsdirektør efter kæmpe underskud på budgettet

Samme dag, som politikere fra Region Hovedstadens forretningsudvalg har behandlet en sag om en voldsom budgetoverskridelse på Herlev-Gentofte Hospital på hele 50 millioner kroner, meddeler regionen, at hospitalets direktør Klaus Lunding stopper.

Hans navn og foto er allerede fjernet fra hospitalets hjemmeside.

Regionsdirektør Svend Særkjær har ikke yderligere oplysninger, men henviser til den meddelelse, som regionen har sat på hjemmesiden. Heri fremgår det, at ​Region Hovedstaden har indgået en aftale med hospitalsdirektør Klaus Lunding om, at han fratræder sin stilling på Herlev og Gentofte Hospital, og at der vil blive iværksat en proces med henblik på ansættelse af en ny hospitalsdirektør hurtigt som muligt.

Indtil videre konstitueres vicedirektør Steen Werner Hansen i stillingen som hospitalsdirektør.

Klaus Lunding blev i januar 2015 ansat til at stå i spidsen for fusionen mellem Herlev Hospital og Gentofte Hospital. Tidligere var han været hospitalsdirektør på Glostrup Hospital igennem ni år. 

"Jeg var meget glad for mine år på Glostrup Hospital, hvor jeg kendte hver en krog af hospitalet, men det har også været en spændende opgave at arbejde med fusionen og være med til at få de to hospitaler til at blive til ét hospital på to fysiske matrikler. Jeg vil gerne takke hospitalets ledere og medarbejdere for at gå fuldt og helt ind i det arbejde," siger Klaus Lunding i meddelelsen på Region Hovedstadens hjemmeside.

Regionsdirektør Svend Særkjær takker også Klaus Lunding i meddelelsen:

"Region Hovedstaden vil gerne takke Klaus for hans store indsats og mangeårige virke. Fusionen er vel gennemført, og i de kommende år står Herlev og Gentofte Hospital overfor nye udfordringer med bl.a. indflytningen i det nye hospital. Vi står over for at skulle se nogle år fremad, og mener i det lys, at tiden er inde til nye ledelsesmæssige kræfter," siger Svend Særkjær, som ikke ønsker at besvare Sundhedspolitisk Tidsskrifts spørgsmål om, hvorvidt fratrædelsen hænger sammen med budgetoverskridelsen.

De seneste måneder er udgifterne løbet løbsk på Herlev og Gentofte Hospital.

Regnskabet for 2018 viste en økonomi i balance, for tre måneder siden meddelte hospitalet Region Hovedstaden, at økonomien var under pres, men at et kvalificeret ansættelsesstop og begrænsning af brugen af eksterne vikarer nok skulle få økonomien i balance igen. Men 3. økonomirapport for 2019 viser nu, at Herlev og Gentofte Hospital forventer en budgetoverskridelse i 2019 på op mod 50 mio. kroner på trods af, at hospitalet har inddraget sine reserver.

Det er primært manglen på jordemodere og radiologer, som får det til at gå galt, for hospitalet må betale dyrt for eksterne vikarer og for, at egne medarbejdere frivilligt tager ekstra arbejde.

Hospitalet har udarbejdet en handleplan, som er blevet behandlet fortroligt og diskuteret på regionens forretningsudvalgs møde i dag, tirsdag. Ifølge forretningsudvalgets dagsorden betyder handleplanen bl.a. sengelukninger på en række afdelinger, kvalificeret ansættelsesstop og minimering af mer- og overarbejde.

Ifølge Berlingskes oplysninger vil handleplanen bl.a. betyde lukninger af fem senge på akutklinikken i Gentofte, sengelukninger i Gastroenheden – mave-tarmsygdomme – ligesom der er lukkes senge på det lungemedicinske område, så personalet har kunnet afspadsere optjent overarbejde.

Desuden arbejdes der, erfarer Berlingske, på at ændre på arbejdsgangene, så såkaldte TCI-patienter med »forbigående« blodpropper i hjernen fremover skal behandles ambulant og ikke længere skal indlægges – en omlægning, der gør det muligt at nedlægge et antal senge inden for neurologien.

Like eller del denne artikel