Forskere: Uforklarlig stor dødelighed for psoriasis-patienter i USA

Voksne med psoriasis i USA har en dobbelt så stor risiko for tidlig død i forhold til andre efter justering for demografi, rygning og komorbiditeter som hjertekar-sygdom, kræft etc..

Det viser en ny amerikansk undersøgelse, hvor forskere fra Washington University School of Medicine i St. Louis har gennemgået besvarelser fra 13.031 deltagere i National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), hvoraf 347 havde psoriasis, mens de resterende 12.684 fungerede som kontrolgruppe.

Selv om hjerte-kar-sygdom, kræft og KOL betragtes som førende dødsårsager for mennesker med psoriasis, viste analyser, at disse årsager kun udgør et mindre del af den samlede dødelighedsrisiko.

"Disse resultater antyder, at en betydelig del af dødelighedsbyrden ved psoriasis forbliver uforklarlig og fortjener yderligere undersøgelse," skriver forskerne i deres artikel, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Academy of Dermatology.

Forskerne bemærker samtidig, at denne risiko for tidlig død er højere, end hvad der er rapporteret i Europa, og at meget af det ikke kan forklares. Forskerne kommer dog med mulige forklaringer, som de mener kræver yderligere undersøgelser. Blandt andet et lille antal dødsfald i undersøgelseperioden og forskelle i brugen af biologisk medicin.

Generelt var patienterne med psoriasis ældre, havde kortere gennemsnitlig opfølgningstid og var oftere kaukasiske end kontrollerne. De havde også mere komorbiditet end kontrolgruppen.

  • Kardiovaskulær sygdom: 12,2 procent for psoriasis mod 5,5 procent for kontrolgruppen.
  • KOL: 12,2 procent for psoriasis mod 5,9 procent for kontrolgruppen.
  • Kræft: 13,6 procent for psoriasis mod 6,5 procent for kontrolgruppen.
  • Rygning: 59,7 procent for psoriasis mod 45,2 procent for kontrolgruppen.
  • Patienterne med psoriasis havde en højere samlet dødelighed i undersøgelsesperioden: 4,6 procent mod 2,2 procent.

Mens kræft, hjerte-kar-sygdom og lungebetændelse var de største dødsårsager for dem med psoriasis, var det samlede antal dødsfald små - disse tre årsager tegnede sig for 12 ud af 16 dødsfald.

Psoriasis var uafhængigt forbundet med en 1,99 gange øget dødelighedsrisiko sammenlignet med kontrolgruppen.

Forfatterne fandt, at den samlede dødelighedsrisiko var sammenlignelig med risikoen for individuelle komorbiditeter. Patienterne var mindre tilbøjelige til at dø, hvis de var kvinder og velhavende og mere tilbøjelige til at dø, hvis de var ældre eller havde røget. Race og uddannelsesniveau påvirkede ikke dødeligheden markant.

I Europa har befolkningsbaserede undersøgelser fundet, at dødelighedsrisikoen for psoriasis er meget lavere end de amerikanske fund med en kun øget risiko på 1,08 til 1,15 for mild psoriasis og 1,65 til 1,70 i alvorlige tilfælde.

Forskerne forelår, at forskellen delvist kan forklares med bivirkninger ved biologiske midler, der er meget mere udbredt i USA end i Storbritannien, som har leveret de fleste data til europæiske studier.

"Biologisk anvendelse er rapporteret i intervallet en procent til otte procent i Storbritannien og otte procent til 25 procent i USA," skriver de.

Forfatterne sammenlignede årsagerne til dødelighed mellem dem med psoriasis og dem i kontrolgruppen og bemærkede relativt få dødsfald af hjerte-kar-sygdom og mere fra lungebetændelse og kræft blandt dem med psoriasis. Kunne den biologiske immunosuppressive mekanisme, der renser huden og bidrager til forbedret livskvalitet, have skylden for disse resultater?

"Disse fund er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, der rapporterede en øget frekvens af lungebetændelsesspecifik dødelighed og en øget risiko for malignitet," skriver forfatterne.

 

Begrænsninger i undersøgelsen er det lille antal psoriasispatienter og den begrænsede tid til opfølgning, hvilket førte til et meget lille antal patientdødsfald i psoriasis-kohorten.

Forfatterne bemærker, at NHANES-data ikke inkluderer patienter på institutioner, er afhængige af selvrapporter og ikke inkluderer oplysninger om sværhedsgrad, sygdomsvarighed eller behandlingsstatus.

Like eller del denne artikel