"De to regionsformænd er ikke i tvivl om, hvordan jeg ser på den sag. Det går ikke, at Rigsrevisionen i efteråret 2018 kommer med en så hård kritik, og senest at ekspertrådet kan konstatere, at der egentlig ikke er sket noget. Det er en hovedopgave for Region Sjælland og Region Hovedstaden at få Sundhedsplatformen til at fungere," siger Magnus Heunicke.

Overlæger har fået nok af Sundhedsplatformen nu - og det har ministeren også snart

Overlægerådet i Region Sjælland, som tæller 837 overlæger, vil have Sundhedsplatformen skrottet. Hurtigst muligt. 

"SP skaber fortsat fejl i medicinering, visitering af patienterne, blodprøvebestillinger, henvisninger til og svar på vigtige undersøgelser, f.eks. røntgen og scanninger, recepter m. m. Det sker på trods af, at regionen i tre år har forsøgt at få systemet til at fungere. SP skaber risikofyldte og potentielt livsfarlige situationer for patienterne. Det er en helt uacceptabel situation, for patienternes sikkerhed er det vigtigste for os."

Sådan skriver formanden for Det regionale Overlægeråd på Sjælland, Anne Jung, i Sjællandske, og til TV2 Øst siger hun, at lægerne har oplevet så mange problemer og udfordringer, at de nu har fået nok.

»Det er den største katastrofe i mit professionelle liv. Jeg kan slet ikke levere det, jeg har kunnet tidligere, kvalitetsmæssigt med Sundhedsplatformen. Tidligere havde jeg overblik over den enkelte patients forløb på en langt bedre måde. Det kan for patienterne betyde, at de må gå igennem de samme undersøgelser flere gange, fordi vi ikke kan overskue, at de faktisk har været igennem dem tidligere i et udredningsforløb«, siger hun bl.a. til TV2 Øst.

Helt konkret er der set med formanden og overlægernes øjne to problemer, der igen og igen popper op i arbejdet med sundhedsplatformen:

"Det ene er, at systemet ikke taler godt nok sammen med det fælles medicinkort, og det betyder, at der er mange problemer, når patienterne skal udskrives og hjem. De får ikke den rigtige medicin med. Og medicinkortet er jo ellers det sted, hvor alle kan se, hvad patienten får af medicin, både lægerne og hjemmeplejen. Og der taler systemerne ikke sammen," siger Anne Jung til TV2 Øst.

Minister har snart fået nok: Sidste advarsel

Læger og andet sundhedspersonale i både Region Sjælland og Region Hovedstaden har længe været utilfredse med Sundhedsplatformen, som blev taget i brug på hospitalerne for to-tre år siden.

Rigsrevisionen kritiserede sidste år regionerne for være uprofessionelle i deres implementering af Sundhedsplatformen, og i sidste måned konkluderede et ekspertråd, som Region Hovedstaden havde nedsat til ay følge arbejdet, at de planlagte forbedringer var sket uden tilstrækkelig styring fra regionsledelsens side.

Denne rapport fra ekspertrådet var sidste advarsel, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i sidste uge til Dagbladet.

"De to regionsformænd er ikke i tvivl om, hvordan jeg ser på den sag. Det går ikke, at Rigsrevisionen i efteråret 2018 kommer med en så hård kritik, og senest at ekspertrådet kan konstatere, at der egentlig ikke er sket noget. Det er en hovedopgave for Region Sjælland og Region Hovedstaden at få Sundhedsplatformen til at fungere," sagde Magnus Heunicke til Dagbladet.

Han ønskede ved den lejlighed ikke at sætte en deadline for, hvornår Sundhedsplatformen - og specielt medicinmodulet, der har givet adskillige fejl i patienters medicin - skulle fungere.

Like eller del denne artikel