KL’s formand Jacob Bundsgaard (t.v.) og finansminister Nicolai Wammen.

Læger om økonomiaftale med kommunerne: En tynd kop te

Kommunerne får løftet velfærdsområdet med 2,2 mia. kr. i 2020. Samtidig er der 1,3 milliarder til byggeri. Aftalen er en tynd kop te på sundhedsområdet, mener Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

Regeringen og KL erklærer sig aftalen enige om at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som hvert år fjernede 0,5 mia. kr. fra kommunernes økonomi. 

”Økonomiaftalen er et godt udgangspunkt, som giver kommunerne mulighed for at fastholde serviceniveauet, når der kommer flere ældre, flere børn, flere sundhedsopgaver og flere med en fysisk eller psykisk sygdom," siger KL’s formand Jacob Bundsgaard om økonomiaftalen for 2020, som regeringen og KL har indgået fredag. 

Han mener dog ikke, at borgerne generelt vil opleve et løft. 

»Kommunerne står med mange forskellige udfordringer. Så for nogle vil denne her aftale betyde, at de kan give et løft. For andre betyder den, at de holder skindet på næsen,« siger han.

Med aftalen fjernes desuden den sidste rest af omprioriteringsbidraget, så kommunerne ikke hvert år starter forhandlingerne med et negativt udgangspunkt på en halv milliard kroner.

"Jeg påstår ikke, at vi er i mål med, hvad regeringen vil, men vi har sat en retning. Kommunerne får ligesom regionerne en halv mia. kr. mere end sidste år. På trods af, at 2020 er meget stramt, så giver regeringen, hvad vi kan til sundhed, børn og ældre. Det har jeg det rigtig godt med ," siger Nicolai Wammen.

Regeringen skal bruge en halv milliard mindre på at dække det demografiske træk, end den havde regnet med. Det skyldes, at Danmarks Statistik har justeret sine tal. 

"Og den halve milliard kroner giver vi til velfærd," siger han.

 Ud over de 2,2 milliarder kroner ekstra til velfærd fra staten lover kommunerne selv at bruge 500 millioner kroner ekstra. Der vil derfor blive brugt 2,7 milliarder kroner i alt på offentlig velfærd næste år.

Forhandlinger om sundhedsaftale

Parterne er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe i 2019, der skal give grundlag for en indberetningsvejledning for kommunerne, så der kan ske systematisk ensartet indberetning fra kommunerne. Det er nemlig vigtigt systematisk at dele viden om indsatser og resultater i ældre- og sundhedsplejen i kommunerne for at kunne understøtte sammenhængende patientforløb, kvalitetsudvikling samt styring og opfølgning i det nære sundhedsvæsen, hedder det i aftalen.

Regeringen har tilkendegivet, at den vil invitere Folketingets partier til forhandlinger om en sundhedsaftale og inddrage KL, Danske Regioner, personalegrupper og øvrige interessenter, så alle kan drøfte udfordringer og mulige løsninger i det nære sundhedsvæsen. En større sammenhæng kræver blandt andet et styrket samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.

Der er gennemført et fælles arbejde om den kommunale sundhedsindsats som opfølgning på sidste års økonomiaftale.

I samarbejde med kommunerne er der i den forbindelse udarbejdet et inspirationskatalog baseret på kommunale erfaringer, som kan understøtte kommunernes samarbejde og udbredelse af god praksis. Parterne vil samle op på rapportens anbefalinger, og KL vil videreformidle inspirationskataloget.

"En tynd kop te"

Lægeforeningen er på ingen måde blæst bagover af den nye aftale om kommunernes økonomi. Den er en tynd kop te på sundhedsområdet, mener Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing.

”Vi havde håbet, at man havde taget fat på den store udfordring med at sikre højere kvalitet i kommunernes sundhedstilbud. Kvaliteten i det kommunale sundhedsvæsen er stærkt varierende og nogle steder utilstrækkelig. Der er behov for en ambitiøs og forpligtende kvalitetsplan, som de kommunale sundhedstilbud skal leve op til. Blandt andet på plejehjem, på bosteder og i genoptræningstilbud," siger Lægeforeningens formand.

”Vi mener, at det for eksempel vil komme de mange ældre medicinske patienter til gavn, hvis kommunerne skulle leve op til ens, høje standarder. Vi har foreslået, at Sundhedsstyrelsen skulle have musklerne til både at udfærdige kvalitetskravene og følge op på, at de blev overholdt. Det vil være et kvantespring for mange af vores ældre patienter, hvis kvaliteten i hjemmeplejen, akuttilbudene og genoptræningen bliver højnet og ens,” siger Andreas Rudkjøbing.

Aftalen indeholder mange ord på sundhedsområdet, men knap så meget action, mener han.

”Vi kan vel betragte den som en mellemregning, der ligger forud for den sundhedsaftale, regeringen vil lave. Her forventer vi, at der kommer noget mere kød på,” siger Andreas Rudkjøbing.

I aftalen ligger, at man skal analysere den såkaldte kommunale medfinansiering, som er kommunernes medfinansiering af borgernes behandling på sygehuse og i praksis.

”Meningen var, at det skulle give mere forebyggelse, men det gør den ikke. Den giver bare mere bureaukrati. At den endnu engang er ”fastfrosset” i aftalen, viser med al ønskelig tydelighed, at den ikke virker. Derfor bør man afskaffe kommunal medfinansiering i stedet for at analysere yderligere på den,” siger han.

 

Oversigt over hovedelementer i aftalen

 • Samlet prioritering af velfærden for i alt 2,7 mia. kr. 
 • Prioriteringen består dels af et løft af den kommunale serviceramme i 2020 på 2,2 mia. kr. og dels af en ny Velfærdsprioritering på 500 mio. kr., som gennem bedre ressourceanvendelse på bl.a. det administrative område skal frigøre ressourcer til kernevelfærden i kommunerne. 
 • Som led i løftet ophæves den tidligere regerings planlagte nedskæringer i det kommunale udgiftsloft på 0,5 mia. kr. hvert år. 
 • Kommunernes anlægsniveau i 2020 løftes til 19,1 mia. kr. med henblik på at sikre gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden.
 • Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. 
 • KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for en børneplan bl.a. med fokus på indførsel af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner frem mod 2025.
 • Der igangsættes et nyt samarbejde om det specialiserede socialområde med fokus på bl.a. at komme til bunds i aktivitetsudviklingen på voksenområdet samt skabe bedre rammer for forebyggende indsatser. 
  Kilde: Finansministeriet

 

KOMMENTARER FRA TWITTER:

 

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os