RAB-ordning for alternativ behandling giver falsk tryghed

Debat

Andreas Rudkjøbing

formand for Lægeforeningen

DEBAT. Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, besvarer her en kritik fra formand for Sundhedsfaglige Akupunktører, Betina Dyring-Andersen. Han mener, at hun gør hans udsagn unuancerede og flytter fokus. 

Formand for Sundhedsfaglige Akupunktører, Betina Dyring-Andersen (BD), kritiserer i et debatindlæg den 30. august 2019 en leder i Ugeskrift for Læger om alternativ behandling. Desværre baserer hun kritikken på et fejlagtigt citat.

BD citerer mig for at have skrevet, at: "RAB-ordning henviser til, at vedkommende har gennemgået en grundig uddannelse i en bestemt behandling, som hviler på et grundlag, som er uden forbindelse med virkeligheden".

I lederen står: “Det giver jo ingen mening, at en behandler under RAB-ordningen henviser til, at vedkommende har gennemgået en grundig uddannelse i en bestemt behandling, hvis denne hviler på et grundlag, som er uden forbindelse med virkeligheden.”

BD har bl.a. skiftet ‘hvis’ ud med ‘som’, hvilket er en helt uacceptabel omgang med citater og vildleder læseren. Det gør mit udsagn unuanceret og flytter fokus fra mit hovedbudskab – nemlig at, RAB-ordningen ikke giver nogen som helst garanti for, at behandlingen virker.

Jeg er dog glad for, at Betina Dyring-Andersen også ser et behov for strammere kontrol med alternative behandlere. For Lægeforeningen er det vigtigt, at patienterne kan træffe deres beslutninger på et oplyst grundlag. Det er bl.a. baggrunden for, at vi foreslår, at der etableres et uafhængigt og sundhedsfagligt funderet råd, hvis opgave er at tilbyde nøgtern og saglig information om alternativ behandling. Det gælder bl.a. tilgængelig viden om evidens og mangel på samme i forhold til forskellige alternative behandlingsformer. Det vil – modsat RAB-ordningens falske tryghed – kunne bidrage til patientsikkerheden.

 

Tags: alternativ behandling

Like eller del denne artikel