"Udgifterne til vikarer i Region Sjælland har de seneste år været alt for høje, og vi håber, at vi med vores eget interne vikarkorps får en bedre og billigere løsning. Et internt vikarkorps skal ikke levere et økonomisk overskud, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjælland stopper for eksterne vikarer

Forbruget af vikarer fra eksterne vikarbureauer på sygehusene i Region Sjælland er løbet løbsk. Nu kopierer regionen modellen fra Region Hovedstaden og opretter eget vikarbureau. Flere hundrede ansættes lige nu.

Regionen opretter 1. oktober eget vikarbureau for sygeplejesker, sosu-assistenter og -hjælpere. Etableringen af det nye vikarkorps betyder også, at Region Sjælland pr 1. oktober stopper med at anvende vikarer fra eksterne, private vikarbureauer.

Erfaringer fra Region Hovedstaden viser, at det at nedbringe vikarforbruget kan være godt for både økonomi, patienter og personale.

I 2015 brugte Region Sjælland 129,8 mio. kr. på at hyre vikarer ind fra eksterne vikarbureauer. Det beløb var i 2017 steget til 189,7 mio kr., svarende til cirka fire procent af den samlede lønudgift.

"Udgifterne til vikarer i Region Sjælland har de seneste år været alt for høje, og vi håber, at vi med vores eget interne vikarkorps får en bedre og billigere løsning. Et internt vikarkorps skal ikke levere et økonomisk overskud,“ siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Nu er det interne vikarkorps klar til at gå i luften, og Heino Knudsen lægger vægt på, at brugen af egne vikarer vil være med til at styrke arbejdsmiljøet på sygehusene og i psykiatrien:

"Etableringen af vores eget vikarkorps er en vigtig arbejdsmiljøindsats. Det vil kunne mærkes på arbejdsmiljøet ude på afdelingerne, fordi det er en kollega, som kender arbejdsgangene og systemerne, der kommer. Samtidig forventer vi, at det interne vikarkorps bidrager til god patientsikkerhed og kvalitet i plejen. Det er også erfaringerne fra de andre regioner. Vi håber også, at vikarerne vil se det som en mulighed at orientere sig på forskellige afdelinger, inden man eventuelt søger en fast stilling på et af vores sygehuse eller i Psykiatrien," siger han.

Rekruttering af vikarer er i fuld gang, og pr 1. oktober er man klar til at gå i luften, fortæller Camilla Pedersen, leder af det nye vikarkorps i Region Sjælland.

"De første vikarer er ved at blive ansat, og vi forventer at ansætte flere hundrede i løbet af august og september. Som vikar i Region Sjællands vikarkorps vil man mærke, at man er en del af en arbejdsplads med kollegaer og ledere, som man kender. Det er også meget glædeligt, at vi allerede nu ser flere ansøgninger til vores faste stillinger, hvilket også er en vigtig målsætning for vores indsats med et nyt vikarkorps," siger hun.

Regionen vil følge situationen tæt i overgangsfasen, så der ikke på nogen måde opstår risiko for patientsikkerheden.

Like eller del denne artikel