Eksperter: Sundhedsplatformen har brug for forbedring - hurtigt

Blandt problemerne i Region Hovedstaden og Regions Sjællands fælles patientjournal Sundhedsplatformen: Ledelsen er uklar. Den eksisterende proces for indmeldelse af fejl fungerer utilfredsstillende. Personalet mangler kendskab til de mange nye forbedringer, der er gennemført løbende.

Blandt løsningerne: Alle ressourcer skal sættes ind på hurtig forbedring. Det er afgørende hurtigt at få genskabt tillid til medicineringsprocessen og brug for en koncerndirektør i spidsen for en taskforce med få udvalgte specialister i et agil tudviklingsforløb på et hospital med en anerkendt lægefaglig formand

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport om Sundhedsplatformen, som et ekspertråd netop er kommet med. Kritikken af Region Hovedstadens håndtering af det udskældte it-system er kort sagt benhård.

Koncerndirektionen i Region Hovedstaden nedsatte i november 2018 et uafhængigt ekspertråd bestående af ledere med erfaring fra implementering af større IT-systemer i enten offentlige eller private virksomheder. Det skete i forlængelse af Rigsrevisionens beretning fra juni 2018 og Statsrevisorernes kritik. Og det er det ekspertråd, som nu har givet sin endelige rapport, hvor de har vurderet Region Hovedstadens strategiske styring af Sundhedsplatformen.

Ekspertrådet konkluderer, at koncernledelsen i Region Hovedstaden og topchefer på hospitaler og i it-center skal påtage sig et langt større fælles ansvar for strategisk styring af digitalisering af sundhedsvæsenet

Lilian Mogensen, formand for Ekspertrådet, siger, at der er behov for en klar plan med klare ledelsesmandater, præcis målstyring fra koncernledelsen og konsekvent opfølgning på fremdrift. Og så er der er brug for en bedre overordnet porteføljestyring, prioritering og koordinering med Region Sjælland. Ligesom hospitalsledelserne og lederne af de kliniske specialer også skal tage et langt større ansvar:

"Der er stor brug for et tværgående forpligtende samarbejde. Sundhedsplatformen er i for høj grad blevet et teknologiprojekt. Organisatorisk implementering i klinisk praksis, ledelses- og implementeringskraft og kulturtransformation er stærkt undervurderet i implementering af Sundhedsplatformen, siger hun."

"Med Sundhedsplatformen er Region Hovedstaden og Sjælland rykket op i den digitale superliga, men det kræver, at koncernledelsen i Region Hovedstaden og topchefer på hospitaler og i CIMT skal påtage sig et langt større fælles ansvar for strategisk styring af forbedring af Sundhedsplatformen. Vi er ikke stødt på noget, der tyder på, at Sundhedsplatformen ikke kan komme til at virke. Der er mange ting, der kan gøres bedre, men det kan fikses – det handler om at have en klar plan og så komme i gang," siger hun.

For koncerndirektør i Region Hovedstaden, Jens Gordon Clausen, der var med til at nedsætte ekspertrådet, er der en klar erkendelse af, at koncernledelsen er blevet overrasket over, hvor stor og kompleks en opgave det har været at tage en ny patientjournal som Sundhedsplatformen i brug.

"På kort tid har vi i den grad øget digitaliseringen markant og ændret arbejdsgange. Og det er jo også derfor, vi har bedt Ekspertrådet komme med deres vurdering af, hvad der skal til, for at vi kan få indfriet de ambitioner, vi har. Ekspertrådets rapport og anbefalinger er et vigtigt og godt redskab til regionens videre arbejde med Sundhedsplatformen," siger han.

Ekspertrådet har det seneste år været i løbende dialog med ledere og medarbejdere i Region Hovedstaden. I dialogen har rådet sat særlig fokus på styring på tværs af koncernen, ledelse, organisering, medicineringsproces og regionens it-center (CIMT).

 Eksptertrådets konklusioner og anbefalinger kan læses HER

 


Ekspertrådets sammensætning

Formand for ekspertrådet er Lilian Mogensen, som er tidligere koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark.

De øvrige medlemmer af rådet er:

  • Erik Jylling, læge og sundhedsdirektør Danske Regioner
  • Kim Østrup, tidligere vicedirektør i IBM
  • Lars Mathiesen, tidligere IT-direktør i Nykredit
  • Erik Andreassen, tidligere IT-underdirektør i Danske Bank
  • Thomas Rysgaard, direktør i kommunernes IT-fællesskab Kombit

 

 

Tags: sundhedsplatformen

Like eller del denne artikel