Problemet er ikke, at Gyrd-Hansen (foto) får et honorar, men på sigt er det en trussel mod rådets succes, at de lægelige medlemmer har svært ved at få regionerne til at betale for deres deltagelse, siger formand for LVS, Henrik Ullum.

Kun et almindeligt medlem af Medicinrådet får løn: Sundhedsøkonom får 7.500 kr. per møde

De to formænd af Medicinrådet får løn, men professor i Sundhedsøkonomi, i Dorte Gyrd-Hansen, får som det eneste af de 14 almindelige medlemmer af Medicinrådet løn for sit arbejde.

Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har påtalt forskellen i vilkår for deltagelse i Medicinrådets arbejde ved et dialogmøde med Danske Regioner. Problemet er ikke, at Gyrd-Hansen får et honorar, men på sigt er det en trussel mod rådets succes, at de lægelige medlemmer har svært ved at få regionerne til at betale for deres deltagelse, siger formand for LVS, Henrik Ullum.

Siden Dorte Gyrd-Hansen blev udpeget til at sidde i Medicinrådet i november 2018, har hun modtaget 7.500 kroner per møde for forberedelse og deltagelse i Medicinrådets møder. Hun har dermed fået helt særlige vilkår, for Medicinrådets og fagudvalgenes øvrige medlemmer får ikke betaling for deres deltagelse. Kun hvis de ikke får løn et andet sted, kan de få et honorar på 800 kroner per møde. Meningen er, at medlemmernes arbejdsgiver skal betale for den tid, de bruger på arbejdet for Medicinrådet, men mange har oplevet, at det har været svært at få godtgørelse for den tid, de har brugt på at forberede sig til møderne.

Den manglende honorering har været genstand for debat gennem længere tid, da pro bono-arbejdet er omfattende både for rådsmedlemmerne og for medlemmer af fagudvalgene. Debatten er blusset op igen i forbindelse med den høring over Danske Regioners evaluering af Medicinrådet, som er i gang.

Blandt andet skriver Lægeforeningen i sit høringssvar, at de finder det urimeligt, at medlemmerne af råd og fagudvalg skal bruge deres fritid og weekender på at gennemlæse materialer forud for møderne uden kompensation eller fritagelse fra andre arbejdsopgaver.

Hos paraplyorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) har man noteret sig, at det nye rådsmedlem har fået betydeligt bedre vilkår for sin deltagelse end de øvrige medlemmer har. Formand Henrik Ullum ønsker ikke at kommentere det konkrete honorar, men han mener, at de øvrige medlemmers problemer med at få betaling for deres arbejde er et problem for Medicinrådet.

”Det har i praksis vist sig at være rigtig svært for de lægelige medlemmer at få deres arbejdsgiveres fulde forståelse af, hvor vigtig en opgave og hvor tidskrævende det er at besidde en post i Medicinrådet. Det kræver rigtig megen tid og koster mange ressourcer, og når arbejdspladserne ikke har forståelse for, at de skal betale for arbejdet i Medicinrådet, så er der en konflikt, som vi i LVS ser som en trussel rådets langtidssucces,” siger han.

LVS har hidtil taget Medicinrådets melding om, at det ikke er muligt at honorere de enkelte medlemmer, ad notam, men da paraplyorganisationen i foråret blev opmærksomme på, at man altså har fundet penge til at honorere et enkelt medlems deltagelse, bad LVS om et dialogmøde med Danske Regioner. På mødet påpegede LVS de ulige vilkår over for regionerne.

”Det er ikke fordi, at de lægelige medlemmer ønsker sig et honorar, men de ønsker en sikkerhed for, at deres afdeling kan give dem fri til det fulde arbejde, som opgaven medfører, så de ikke kommer i klemme over for deres familie og andre. Hvis de ikke bliver aflønnet eller får fri til arbejdet, så betaler de direkte med deres fritid, og det kunne man selvfølgelig godt kræve, men det er hårdt, belastende og konfliktfyldt arbejde, og det er ikke normal praksis, at man beder højt kvalificerede personer om at træffe store afgørelser for sundhedsvæsnet i deres fritid,” siger Henrik Ullum.

Medicinrådets sekretariat oplyser, at Dorte Gyrd-Hansens særlige vilkår skyldes, at hun er udpeget til posten af Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi, som ligger uden for regioner og stat, og derfor er det ikke hendes arbejdsgiver, der kompenserer for arbejdet.

Når de menige medlemmer i Medicinrådet ikke får honorar for deres arbejde skyldes det, at Danske Regioner ikke honorerer regionsansatte medlemmer, der varetager opgaver for Danske Regioner, og patientrepræsentanterne i Medicinrådet og medlemmer, der er udpeget af en interesseorganisation som for eksempel LVS, modtager heller ikke honorar, da de varetager deres organisations interesser i Rådet, oplyser Medicinrådets sekretariat videre.

Medicinrådets afregning med rådsmedlemmerne sker i henhold til statens regler om betaling til medlemmer af kollegiale organer i staten, fordi der ikke er en regional regulering af området, oplyser sekretariatet.

 

Like eller del denne artikel