"Medicinrådet kunne effektivisere sit ressourceforbrug ved at justere metoden for vurderingen af lægemidler til små og sjældne sygdomme,” siger Henrik Vestergaard.

Lif: Medicinrådets metoder er uegnede for lægemidler til små patientgrupper

Medicinrådets stringente og høje krav til evidens er uegnede for lægemidler til små patientgrupper, der på grund af få patienter ikke har et traditionelt evidensgrundlag.

Det siger Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i et høringssvar om evalueringen af Medicinrådet, og i evalueringssvaret lægger Lif især fokus på sagsbehandlingen af lægemidler til små og sjældne sygdomme.

Lifs viceadm. direktør Henrik Vestergaard peger på, at man af samme årsag ikke vurderede denne type lægemidler i det tidligere Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS). Også Sundhedsstyrelsen anbefaler i den Nationale strategi for sjældne sygdomme en fleksibel metodisk tilgang til vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme, siger han.

”Alligevel anvender Medicinrådet anseelige ressourcer på at vurdere disse lægemidler til netop standardbehandling. Det udfordrer både den lige adgang til behandling og Medicinrådets arbejdsprocesser og metoder. Medicinrådet kunne effektivisere sit ressourceforbrug ved at justere metoden for vurderingen af lægemidler til små og sjældne sygdomme. Her har Lif foreslået en helt konkret model, som vi meget gerne taler videre med Danske Regioner om,” understreger Henrik Vestergaard.

Evaluering: Det går godt

Godt to år efter oprettelsen af Medicinrådet kom der for ca. en måned siden en evaluering af rådet, foretaget af det eksterne analysefirma, Oxford Research. Det var Danske Regioner, som havde bestilt evalueringen for 625.000 inklusive moms. Et beløb, som chefredaktør for Sundhedspolitisk Tidsskrift, Kristian Lund, tidligere har kritiseret i skarpe vendinger.

"Desværre tyder alt på, at det danske sundhedsvæsen ikke får en evaluering med nogen som helst kvalitet. I dagens danske konsulentmarked får man bare ikke meget grundighed fra indforskrevne konsulenter for den investering. Med en skarp forhandling kan det blive til 300 konsulenttimer," skrev Kristian Lund sidste år i en klumme.

Konklusionen i evalueringen var, at Medicinrådet fungerer efter hensigten, men evalueringen pegede også på en række områder med forbedringspotentiale, hvilket fik Danske Regioner til at lægge fem forslag til justeringer af Medicinrådets arbejde frem, herunder en forlængelse af sagsbehandlingstiderne fra 12 til 16 uger. Det får ikke en positiv modtagelse i Lifs høringssvar til Danske Regioner:

”Et af Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin er ’hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin’. Derfor er det af indlysende grunde en forkert retning at bevæge sig i for de patienter, der må vente endnu længere på den mest optimale behandling. De udfordringer i forhold til tidspres, som rådet oplever, kan løses langt mere pragmatisk, og her har Lif en række konkrete forslag, der kan fremskynde processen og aflaste Medicinrådet. Det gælder blandt andet i forhold til lægemidler til små og sjældne sygdomme,” understreger Henrik Vestergaard.

Lif mener overordnet, at evalueringen ridser i overfladen på en række centrale problemstillinger, men den når ikke helt i bund i forhold at kunne konkludere noget.

”Når det er sagt, så glæder vi os over, at Danske Regioner lægger op til en videre proces om afklaring og afdækning af behov for justeringer. Her bør man tage sig tid og trække på parterne i og omkring Medicinrådet for at komme til bunds i de mange problematikker, evalueringen rejser. Det er vigtigt, at der ikke hastes nogle løsninger igennem, men at man bruger muligheden til at forbedre Medicinrådet,” siger Henrik Vestergaard.

 

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os