”Formålet med det nye tilbud er at gøre det lettere for borgerne at være medicinbrugere, fordi behandlerfarmaceuten kan være med til at sikre, at der er kontinuitet i behandlingen, som eksempelvis ikke afbrydes, hvis medicinen slipper op en fredag aften. Hidtil har man skulle vente til mandag morgen på at få en ny recept og medicin, men med det nye tilbud er det ikke længere nødvendigt,” siger Anne Kahns.

Apotekerformand: Vi vil aflaste lægerne fra 1. juli

Når apotekerne om få uger kan tilbyde behandlerfarmaceuter, vil det både aflaste lægevagten og være med til at sikre, at patienterne tager deres medicin rigtigt, mener formand for Danmarks Apotekerforening, Anne Kahns.

Fra 1. juli 2019 skal samtlige apoteker i Danmark have en såkaldt behandlerfarmaceut tilknyttet. 

Ifølge Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde kan behandlerfarmaceuten genordinere visse receptpligtige lægemidler til patienter, som ikke har en gyldig recept, men som har et aktuelt behandlingsmæssigt behov for det pågældende lægemiddel.

Det vurderer formanden for Danmarks Apotekerforening er et positivt tiltag, som blandt andet vil aflaste lægerne hos lægevagten.

”Det er en kæmpe fordel, at apotekerne fremadrettet kan tilbyde ydelser fra en behandlerfarmaceut. Det vil både aflaste de praktiserende læger og lægevagten og derudover sikre patienterne høj compliance (at medicinen tages korrekt efter lægens anvisninger, red.) når medicinske behandlinger ikke afbrydes i utide, siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening. 

Derudover understreger Anne Kahns, at en behandlerfarmaceuter er en værdifuld kompetence, som med sin baggrundsviden om medicin fremadrettet kan være med til at løse nogle centrale opgaver i sundhedssektoren.

Tilbuddet rulles ud i hele landet

I øjeblikket er de danske apoteker ved at uddanne 420 kommende behandlerfarmaceuter, som skal tiltræde i deres nye rolle fra 1. juli 2019. For de apoteker, der ikke når at få en fast behandlerfarmaceut tilknyttet fra 1. juli 2019, uddannes der løbende flere, så alle landets apoteker har en behandlerfarmaceut tilknyttet fra årsskiftet. 

Da det fra 1. juli 2019 er lovpligtigt at have en behandlerfarmaceut tilknyttet på et dansk apotek, vil det i praksis sige, at hvis apoteket ikke har tilknyttet en fast behandlerfarmaceut på stedet, skal de i stedet tilbyde kunden at skabe kontakt til en. Ifølge Anne Kahns er det dog blot for en overgangsperiode frem til årsskiftet, at der på visse apoteker vil mangle en fast tilknyttet behandlerfarmaceut, hvorefter man vil finde behandlerfarmaceuter på alle landets apoteker.

”Formålet med det nye tilbud er at gøre det lettere for borgerne at være medicinbrugere, fordi behandlerfarmaceuten kan være med til at sikre, at der er kontinuitet i behandlingen, som eksempelvis ikke afbrydes, hvis medicinen slipper op en fredag aften. Hidtil har man skulle vente til mandag morgen på at få en ny recept og medicin, men med det nye tilbud er det ikke længere nødvendigt,” siger Anne Kahns.

Der er tale om, at behandlerfarmaceuten må ordinere lægemidler inden for 28 terapeutiske grupper.

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde fremgår det, at behandlerfarmaceuten kun må ordinere lægemidler til en patient, som er i stabil behandling.

I bekendtgørelsen lyder definitionen af stabil behandling som følgende:

Ved stabil behandling forstås, at patienten har været i behandling med det pågældende lægemiddel for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, medmindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat i bilag 1 i denne bekendtgørelse.

Det gode samarbejde med de praktiserende læger er centralt

Anne Kahns mener, at man blandt andet kan sikre det gode samarbejde med de praktiserende læger om den medicinske behandling af en patient ved hjælp af det fælles medicinkort.

”Den praktiserende læge kan åbne det fælles medicinkort og se, at behandlerfarmaceuten har været ind over. Her vil det fremgå, hvad behandlerfarmaceuten har genordineret meget kort tid efter, at ordinationen har fundet sted,” siger Anne Kahns med reference til, at bekendtgørelsen for området foreskriver, at ”behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om genordinationer iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Anne Kahns fortæller, at det er vigtigt for Danmarks Apotekerforening, at kommunikationen mellem de praktiserende læger og behandlerfarmaceuten foregår smidigt. Derfor vil de fremadrettet benytte sig af websystemet korrespondancemeddelelse, som hun mener er effektivt.

”Jeg synes, at det meget vigtigt, at vi udnytter alle kompetencer i det danske sundhedsvæsen. Man skal sende opgaverne derhen, hvor de bedst og mest effektivt kan løses, og når det drejer sig om medicin, så er behandlerfarmaceuterne en kæmpe ressource, hvis arbejde fremadrettet vil aflaste lægerne,” siger Anne Kahns.

For at blive behandlingsfarmaceut skal man have en opgavespecifik autorisation, som tildeles på baggrund af kompetencer, man har tilegnet sig på et målrettet kursus. Kurset er en overbygning på den akademiske farmaceutuddannelse, som tager fem år. Derfor mener Anne Kahns, at de behandlingsfarmaceuterne er klædt godt på til at vurdere, hvem der kan have akut behov for en genordination, uden at bringe patientsikkerheden i fare.

”Behandlerfarmaceuterne får et grundigt uddannelsesgrundlag, hvor de eksempelvis lærer at mestre behandlingsvejledninger, kommunikation i sundhedsvæsnet samt at tage stilling til cases,” siger Anne Kahns.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal sikre, at behandlerfarmaceuterne lever op til de bestemmelser, der er sat for området. 

 

Her de lægemidler, som kan genordineres af behandlerfarmaceuter

 

Fakta: Stort flertal for behandlerfarmaceuter

 • Et overvældende folketingsflertal (kun Enhedslisten stemte imod) vedtog 27. november 2018 loven om behandlerfarmaceuter, som betyder, at farmaceuter efter deltagelse på et særligt kursus skal kunne genordinere udvalgte lægemidler.
 • En række lande som Storbritannien, Irland, Holland, Belgien, Canada, USA, og New Zealand har allerede forskellige former for ordination eller genordination af udvalgte receptlægemidler på apoteket.
 • Behandlerfarmaceuterne må kun udlevere små portioner af medicin, som lægen allerede har ordineret. Og de kan aldrig ordinere en nyt præparat.

 

 

 

 

Tags: Danmarks Apotekerforening

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os