"Vi håber gennem vores studie at kunne gøre opmærksom på det foruroligende fald i brugen af statiner, og det vil også være nødvendigt at tage diskussionen med patienterne i almen praksis og i de forskellige kvalitetsselskaber – herunder i voksen-diabetes-databasen," siger Marit Eika Jørgensen.

Professor kritiserer medier: Stærkt bekymrende fald i brug af statiner

Guidelines anbefaler, at personer med type 2-diabetes skal have kolesterolsænkende behandling i form af statiner til forebyggelse af hjertekarsygdom. Men kun 58 procent af de danske patienter indløser behandlingen - og andelen er faldende.

Forskere kalder tendensen ’bekymrende’ og tillægger blandt andet mediernes skræmmekampagner skylden for befolkningens udbredte skepsis overfor statiner. 

Danske forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen har på diabetes-kongressen ADA 2019 præsenteret resultaterne af et registerbaseret studie, som  overraskende viste, at selvom guidelines foreskriver, at næsten alle med type 2-diabetes anbefales statin-behandling, var det kun 58 procent af befolkningen, som var i kolesterolsænkende behandling i 2017.

Forskerne har kortlagt andelen, der indløser kolesterolsænkende behandling af alle med type 2-diabetes i Danmark fra 1997-2017 (som i alt omfattede 421.000 personer). Og andelen er faldet siden 2013, hvor 63 procent af personer med type-2 diabetes var i kolesterolsænkende behandling.

Forskernes data peger ikke entydigt på en årsag til faldet. Men der kan være flere mulige og oplagte årsager, mener professor og forskningsleder ved Steno Diabetes Center Copenhagen, Marit Eika Jørgensen:

”Der er kendte bivirkninger til behandlingen i form af led- og muskelsmerter, som kan være svære at gøre noget ved. Fordi patienterne skal tage behandlingen hver dag resten af livet, kan det naturligvis være en årsag til, at nogle patienter vælger den fra. En anden sandsynlig forklaring mener vi er mediernes massive skræmmekampagne, som vi er overbeviste om har skabt en helt ubegrundet, udbredt skepsis i befolkningen i forhold til statiner. En avis har nemlig koblet statiner til demens, koncentrationsbesvær, impotens og en række andre bivirkninger.”

En af de bedst dokumenterede behandlinger

Men faktisk er der intet som helst videnskabeligt belæg for, at statiner skulle øge risikoen for hverken demens, koncentationsbesvær eller andre sygdomme, pointerer Marit Eika Jørgensen:

”Om end det ikke er dokumenteret i større studier, så forholder det sig efter overvejende sandsynlighed stik modsat: Statiner ser ud til netop at beskytte mod kardiovaskulære lidelser generelt - og også mod demens.”

Marit Eika Jørgensen pointerer, at kolesterolsænkende behandling er en af de bedst dokumenterede behandlinger til at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom:

”Behandlingen er billig og ufarlig – og nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme hos patienter med type 2-diabetes med op til 20-25 procent,” siger hun.

De praktiserende læger bør derfor i højere grad indgå i dialog med patienterne om behandling med statiner, mener Marit Eika Jørgensen. Det er nemlig lægerne, som vurderer, hvorvidt risikoen for hjertekarsygdom står mål med bivirkningerne ved behandlingen. 

”Hvis lægen undervurderer patientens risiko for at udvikle hjertekarsygdom, så er det ikke altid lægerne anbefaler statiner. Men her bør lægen også medtage i vurderingen, at bivirkningerne ikke nødvendigvis stammer fra statinerne. Mange diabetespatienter har andre sygdomme – eksempelvis nervesygdomme og slidgigt – som også kan give led- og muskelsmerter,” siger hun.

Indlysende behov for forbedret behandling

Forskerne har ingen forventninger om, at brugen af statiner kan komme over 80-90 procent netop på grund af de kendte bivirkninger – men at den nu ligger under de 60 procent, mener forskerne bag undersøgelsen er stærkt bekymrende.

”Der er kommet ny ekstremt effektiv injektionsbehandling af højt kolesterol på markedet. Det bliver dog ikke dem, som kommer til at løfte procentsatsen fra 58 procent til 80-90 procent. Vi håber gennem vores studie at kunne gøre opmærksom på det foruroligende fald i brugen af statiner, og det vil også være nødvendigt at tage diskussionen med patienterne i almen praksis og i de forskellige kvalitetsselskaber – herunder i voksen-diabetes-databasen," siger Marit Eika Jørgensen.

Ifølge Marit Eika Jørgensen er der et indlysende behov for en forbedret behandling med kolesterolsænkende medicin, og resultatet af forskernes studie bør derfor følges op af studier, der undersøger årsagerne til den svigtende behandling og muligheder for alternative behandlingsstrategier.

De to hyppigst anvendte medicintyper er simvastatin og atorvastatin.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk