Sundhedspolitisk Tidsskrift

Forsker slår alarm: Voldsom overdødelighed blandt patienter med bestemt dobbeltdiagnose

Ny forskning viser, at blandt patienter, som er dobbeltdiagnosticeret med epilepsi og skizofreni, dør mere end hver fjerde patient, før de fylder 50 år. Det er dybt bekymrende og bør få konsekvenser, mener forsker bag.

Det skriver Epilepsi Nyhedsbrevet.

En ny dansk undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at blandt patienter, der er dobbeltdiagnosticeret med epilepsi og skizofreni dør langt flere i en tidlig alder, end hvad man havde forventet. Studiet er en befolkningsbaseret landsdækkende kohorte af personer født i Danmark fra 1960-87, som levede og boede i Danmark på deres 25 års fødselsdag.

Faktisk er tallene så alarmerende høje, at der er tale om, at blandt hver fjerde med dobbeltdiagnosen epilepsi og skizofreni vil patienten være død, før han eller hun kan nå at fylde 50 år.

”Patienterne er i risiko for at falde mellem to stole, fordi de kan være vanskelige at håndtere for de sundhedsprofessionelle. De har eksempelvis vanskeligt ved at finde ud af at møde frem til kontrol i ambulatorie og hos egen læge, hvad der betyder, at de er i risiko for at falde ud af behandling og opfølgning,” siger en af forskerne bag undersøgelsen, overlæge, dr. med. og ph.d. Jakob Christensen, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin samt Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling.

”Jeg synes, at det er meget vigtigt, at offentligheden, sundhedsprofessionelle og politikere får kendskab til tallene. En dødelighed på over 25 procent bør få konsekvenser,” siger han.

Jakob Christensen fortæller, at det er blandt de dobbeltdiagnosticerede, at dødeligheden er mest alarmerende, men også blandt dem, som blot er diagnosticerede med epilepsi, er tallene høje. I det tilfælde er tallet oppe på 10,7 procent. For dem, som har skizofreni er tallene oppe på 17,4 procent, og for den resterende befolkning, som hverken er ramt af epilepsi eller skizofreni, er tallet på 3,1 procent. Til sammenligning er tallet oppe på hele 27,2 procent for de patienter, der både har en epilepsi- og skizofrenidiagnose.

 

 

Like eller del denne artikel