"Fordi man ikke har villet anerkende social- og sundhedsassistenternes faglighed, og fordi man ikke har villet lade dem overtage nogle af sygeplejerskernes opgaver, så er der nu ikke hænder nok til at løfte opgaverne," mener Torben Klitmøller Hollmann.

FOA-formand: Manglende jobglidning skyld i personalemangel i sundhedsvæsenet

”Det danske sundhedsvæsen er alt for hierarkisk opbygget. Hver faggruppe holder krampagtigt fast i deres opgaver, og det betyder, at eksempelvis social- og sundhedsassistenterne aldrig får lov til at komme til fadet."

Det siger sektorformand i FOA, Torben Klitmøller Hollmann.

Han og formanden for sygeplejerskernes lederforening, Irene Hesselberg, udfordres på et debatmøde under Folkemødet på Bornholm i næste uge af Medicinske Tidsskrifters redaktør, Kristian Lund: Debatten kommer til at handle om et af de hotteste emner i sundhedsvæsenet lige nu: Hvordan vi løser ressource-problemerne? Hvordan sikrer vi, at alle kan det, som de skal kunne i et stærkt forandret sundhedsvæsen? Kan opgaveglidninger mellem faggrupper og mellem sektorer betyde, at der bør igangsættes en regulær bølge af kompetenceudviklinger?

Sundhedspolitisk Tidsskrift har indledningsvis taget de to debattørers puls: Hvilke mulige løsninger på ressource-problemerne ser de hver især: Mener de eksempelvis, at det er muligt, at sundhedspersonalet ved at påtage sig nye og andre opgaver kan komme nogle af ressource-problemerne til livs?

"Det handler for mig først og fremmest om at sikre, at vi har de rette hænder til de rette opgaver," fastslår Torben Klitmøller Hollman – "for der er nemlig flere af FOA´s medlemmer, som ikke får lov til at arbejde med det, som de rent faktisk er uddannet til," pointerer han – og her tænker han på social- og sundhedsassistenterne:

"Vi skal blive bedre til at tro på og have tillid til, at andre faggrupper end vores egen også kan løse opgaverne godt og grundigt. Det gælder i øvrigt både for lægerne, sygeplejerskerne og for social- og sundhedsassistenterne. Vi må aldrig begrænse hinanden i at udvikle os i vores job – men det er vi faktisk ualmindeligt gode til at gøre i sundhedsvæsenet,” siger han. 

Vi får et langsommere og dårligere sundhedsvæsen

Torben Klitmøller Hollmann pointerer, at netop den manglende vilje til at opgaveglide fra den ene faggruppe til den anden underminerer det danske sundhedsvæsen:

”I løbet af de sidste syv-otte år har vores medlemmer mistet syv-otte tusinde stillinger i sundhedsvæsenet, og fordi man ikke har villet anerkende social- og sundhedsassistenternes faglighed, og fordi man ikke har villet lade dem overtage nogle af sygeplejerskernes opgaver, så er der nu ikke hænder nok til at løfte opgaverne. Resultatet af den manglende vilje til at anerkende andre faggruppers kompetencer bliver, at vi får et langsommere og dårligere sundhedsvæsen – kvaliteten falder og de som er tilbage i systemet, skal løbe endnu stærkere. Det kan naturligvis ikke undgå at gå ud over patienterne,” sige han.

Derfor er opgaveglidning altså ikke bare et væsentligt, men et helt afgørende succes-parameter, når det handler om at skabe et mere effektivt og velfungerende sundhedsvæsen, mener Torben Klitmøller Hollmann.

”Opgaveglidningen skal ske fra læger til sygeplejersker og fra sygeplejersker til social og sundhedsassistenter – og naturligvis skal efter- og videreuddannelsen være i tråd hermed, så vi altid er sikre på at alle faggrupper har de rette kompetencer til at løfte de opgaver, som de står overfor,” siger han.

Vi skal slagte nogle af de hellige køer

Sundhedspersonalet løber stærkt. Det ved Irene Hesselberg også, men alligevel er hun overbevist om, at der stadig er opgaver, som bliver gjort af ’vanens magt’ - og for hende er der derfor ingen tvivl: På nogle områder kan man godt effektivisere, tænke ’smartere’ end man gør i dag og dermed frigøre ressourcer:

”Vi er altså nødt til at slagte nogle af de hellige køer, hvis vi skal have held til at effektivisere sundhedsvæsenet,” siger Irene Hesselberg.

”Alle siger, at vi mangler sygeplejersker, og så vælger vi at løbe efter den bold og overser måske i farten, at det er et helt andet sted, vi skal tage fat. Jeg tror på, at der stadig er lavt hængende frugter, som vi kan nå - og også plukke. Det handler om, at alle faggrupper i sundhedsvæsenet med jævne mellemrum tager et ’basis-tjek’ af deres egne arbejdsopgaver, og at ledelsen også går ind i den dialog og lytter til personalet. Hvor mener sygeplejerskerne for eksempel selv, at de spilder deres tid? Hvad spilder de tiden på? Og ikke mindst, hvad gør de af ren og skær vane?” Irene Hesselberg pointerer i den sammenhæng ligesom Torben Klitmøller Hollmann, at der hos alle faggrupper i sundhedsvæsenet er nogle magtbastioner, som man ikke ønsker at afgive:

”Men vi er altså nødt til at slagte nogle af de hellige køer, hvis vi skal have held til at effektivisere sundhedsvæsenet,” siger hun.

Eksempelvis på et plejehjem er der mange faste fix-punkter i løbet af en døgnrytme, pointerer Irene Hesselberg: Beboerne skal op, vaskes, have målt deres værdier og have noget at spise.

”Her kunne man måske i nogle tilfælde godt effektivisere og omfordele resurser – og i hvert fald begynde med at spørge sig selv: Har vi de rigtige mennesker, det rigtige sted på det rigtige tidspunkt? Det kan give god mening at trække i håndbremsen og se systemerne grundigt efter i sømmene, for hvis vi bygger på noget, som ikke fungerer, eller kunne fungere bedre, så giver det måske bedre mening at ’rive det ned’ og bygge det op på ny,” siger hun.

Spildtiden går ud over både patienter og sygeplejersker

I en effektiviserings-proces kan det tilmed give god mening, at personalet tager initiativ til at indføre nye og flere opgaver for at frigøre tid og resurser et andet sted, understreger Irene Hesselberg, som i den sammenhæng inddrager et eksempel fra et plejehjem, som hun netop har besøgt:

”På plejehjemmet stod de foran at skulle gennemføre det, som de kalder et ’Royal Run’, en tur i naturen, med beboerne, men pludselig er der nogle af beboerne, som ændrer adfærd, og derfor ikke kan deltage. Man ved, at når ældre, demente pludselig ændrer adfærd, så kan det hænge sammen med, at de har fået en urinvejsinfektion. Så i stedet for at vente på, at lægen havde tid til at komme forbi, så brugte man på plejehjemmet et screenings-system, så man selv kunne ’stickse’ patienterne og hurtigt finde ud af, om de skulle i behandling. Det ville aldrig have fundet sted på et plejehjem for ti år siden, fordi den opgave traditionelt hører til under lægen – men i dag gider man ikke og behøver ikke at vente, fordi spildtiden går ud over både beboere, patienter og sygeplejersker.”

 

 

 

Kom med til debatmøde på Bornholm: 

Sundhedsvæsenets dilemma: Er vi nok – Eller er vi go’e nok?

 
Debat på Folkemødet lørdag 15. juni, 13.30-14.30 hos LEAD i Nørregade
 
Ressourcemangel har i mange år været anset for at være sundhedsvæsenets største problem. Men lad os for et øjeblik se bort fra ressourcerne og koncentrere os om kompetencerne. Hvordan sikrer vi, at alle kan det, som de skal kunne i et stærkt forandret sundhedsvæsen? Opgaveglidninger mellem faggrupper og mellem sektorer betyder, at der bør igangsættes en regulær bølge af kompetenceudviklinger. Hvordan ser organisationsfolk og politikere for sig, at vi sikrer, at sundhedsvæsenets mennesker kan det, de skal kunne i fremtidens sundhedsvæsen?
 
Sophie Hæstorp-Andersen (S), regionsformand, Region Hovedstaden (inviteret)
Jes Søgaard, sundhedsøkonom, professor, SDU
 
Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen
Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA
Irene Hesselberg, sygeplejerske, formand for Ledelsesforeningen, DSR og medlem af Ledelseskommissionen
 
Debattens moderator
Lene Johansen, journalist
 
Kontaktperson
Kristian Lund, chefredaktør, Medicinske Tidsskrifter
 
Like eller del denne artikel